Košík je prázdný.

Kongress Pracovní právo a personalistika 2024

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

4 TYPOLOGIE OSOBNOSTI
- efektivní způsoby jednání a spolupráce s různými typy lidí - 2denní

LETNÍ SEMINÁŘ
RYCHLE ODHADNOUT TYP ČLOVĚKA

RYCHLE ODHADNOUT TYP ČLOVĚKA

Pro

 • Všechny, kteří se chtějí podívat na rozmanitost lidských povah a projevů a lépe tak pochopit jednání lidí, se kterými přicházejí do kontaktu nebo je řídí a vedou
 • Všechny, kteří při své práci potřebují rychle odhadnout typ člověka ohledně pracovního chování i osobnostního projevu tak, aby jedinec např. zapadl do stávajícího týmu
 • Všechny, kteří nechtějí být později nemile překvapení tím, jak se v odhadu druhých zmýlili
 • Všechny, kteří se chtějí hlouběji pochopit a porozumět si

 

 • Ty, kteří chtějí maximálně využívat silných a dobrých stránek ostatních a naučit se eliminovat jejich slabá 

 

místa mimo jiné např. i správným zařazením správného člověka do pracovního týmu nebo výběrem i zadáváním úkolů, … apod.

Cíl

 • Naučit se rozeznávat typy lidí, znát silné a slabé stránky jednotlivých typů
 • Propojit několik pohledů na typy lidí a jejich identifikace
 • Pochopit některé odlišné způsoby jednání a reakcí u jiných typů, než jsem já sám
 • Hledat efektivní způsoby jednání a spolupráce s rozmanitými typy
 • Poznání sebe sama a svého typu
 • Větší tolerance k odlišnému jednání jiných lidí
 • Přehled a pochopení rozmanitosti lidských povah, jejich projevů a chování
 • Nácvik efektivních způsobů zacházení s jinými typy

Obsah

 • Představení osobnosti jednotlivce jako ledovce – rozmanitost lidských charakteristik a množství významných vlivů, které každého jednotlivce ovlivňují, problematické celoživotní oblasti a naše způsoby zacházení s nimi
 • Typologie temperamentu – Hippokratovo rozdělení lidí, test temperamentu, individuální zpětná vazba ke konkrétním výstupům každého účastníka, silné a slabé stránky každého typu, jejich identifikace, způsob práce s každým typem jako podřízeným i nadřízeným
 • Typologie Gretze a Drozdecka – rozdělení lidí podle způsobů vystupování a jejich projevů chování, návody, jak je rozpoznat a jak s nimi jednat tak, aby bylo jednání konstruktivní a bezkonfliktní, test, filmová ukázka
 • Transakční analýza Erica Berne – uchopení jednotlivce podle 3 vrstev osobnosti – stavu Ega, která spočívá v jeho rodiči, dospělém i dítěti – porozumění projevům jednotlivých částí svého já a naučení se správné reakci odpovědi na jeho projev tzv. transakci – rozlišení transakce přímé, křížové a doplňkové a jejich komunikační nácvik
 • Typologie A x B – podle zvládání stresu a našich životních priorit, odlišujeme dva typy lidí, z nichž jeden je poměrně výrazně ohrožen syndromem vyhoření a stresem, možnost testu

Metody

Diskuze, sdílení zkušeností, výklad v minimální míře, psychologické testy a jejich interpretace, praktická aplikace do každodenní pracovní i osobní praxe, možnost nácviku jednání a komunikace v konkrétních situacích účastníků s rozmanitými typy, zpětná vazba, filmové ukázky.
Lektor

PhDr. Lenka Kolajová

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

nebo

ONLINE seminář

živé vysílání

Datum kurzu: 1. - 2. srpna 2024

Čas kurzu: 9-16 hod.

Kód kurzu: P043

Kategorie kurzu: Rozvoj osobnosti

Poptat jako firemní kurz

11 400 Kč (s DPH 13 794 Kč) , oběd

Další kurzy lektora:

Komunikace s manažery, obchodními partnery a kolegy - trénink jednání a vystupování pro asistentky a recepční

Lektor:  PhDr. Lenka Kolajová

Datum:  29. dubna 2024, 9-16 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P066

Cena: 5 700 Kč  (s DPH 6 897 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online