Košík je prázdný.

Kongress Pracovní právo a personalistika 2024

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ POHLEDEM AGENTURY I UŽIVATELE

null

Pro

Určeno pro odpovědné zástupce, statutární orgány a zaměstnance agentur práce, uživatele agenturního zaměstnávání – jejich podnikové právníky, vedoucí pracovníky, personalisty a mzdové účetní.

Cíl

Seminář je zaměřen na oblast agenturního zaměstnávání, a to se zohledněním novely zákona o zaměstnanosti a zákoníku práce, která bude účinná zřejmě od 1. 1. 2024. Cílem je rozebrat aktuální právní podmínky a možnosti agenturního zaměstnávání s přihlédnutím k nejnovějším výkladům,

 

 judikatuře a k právům a povinnostem jak agentur práce, tak uživatelů. Seminář bude zaměřen jak na oblast licenční, tedy na právní podmínky pro získání a udržení licence agentury práce, tak na oblast smluvní, tedy na samotné agenturní zaměstnávání v praxi, tj. agenturní zaměstnávání ve formě dočasného přidělení zaměstnanců agentury práce k uživateli. Pozornost bude věnována všem klíčovým oblastem včetně srovnatelných pracovních a mzdových/platových podmínek, náhrady škody ve vztahu agentura – zaměstnanec – uživatel, (ne)možnosti přímého zaměstnávání zaměstnance agentury práce apod.

Obsah

 • Agenturní zaměstnávání z pohledu licenčního
  • Povolení ke zprostředkování zaměstnání
  • Podmínky a proces vydání povolení
  • Kauce agentury práce
  • Odpovědný zástupce, jeho vztah k agentuře práce
  • Informační povinnosti agentury práce
  • Obnovování a rušení povolení ke zprostředkování zaměstnání
  • Přestupky podle zákona o zaměstnanosti
  • Zastřené zprostředkování zaměstnání a obecně obcházení agenturního zaměstnávání
  • Rozdíly mezi agenturním zaměstnáváním a dočasným přidělením
 • Agenturní zaměstnávání z pohledu vztahu agentura – uživatel
  • Základní principy
  • Smlouva o dočasném přidělení zaměstnanců
  • Smlouva mezi agenturou práce a zaměstnancem
  • Pokyn k dočasnému přidělení
  • Omezení agenturního zaměstnávání
  • Průběh agenturního zaměstnávání
  • Srovnatelné pracovní a mzdové/platové podmínky
  • Cestovní náhrady agenturních zaměstnanců
  • Náhrada škody a přijetí opatření k zabezpečení a ochraně majetku
  • Konkurenční doložky
  • Ukončení dočasného přidělení a ukončení pracovněprávního vztahu zaměstnance agentury práce
  • Dočasné přidělování cizinců
  • Přestupky v agenturním zaměstnávání

Metody

Výklad právní úpravy s uvedením případů z judikatury, z vlastní praxe lektora a modelových příkladů. Poskytnutí praktických doporučení a odpovědí na otázky účastníků k tématu semináře.
Lektor

Mgr. Michal Vrajík

advokát specializovaný na pracovní právo, doporučovaný mezinárodními asociacemi Chambers and Partners a Who´s Who Legal, člen Sekce pro pracovní právo České advokátní komory, člen představenstva spolku CzELA - české asociace advokátů specializující se na pracovní právo a člen spolku EELA - evropské asociace advokátů specializujících se na pracovní právo, spoluautor řady odborných publikací, článků a dvou komentářů k zákoníku práce, učebnice a několika monografií

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

nebo

ONLINE seminář

živé vysílání

Datum kurzu: 11. června 2024

Čas kurzu: 9-14 hod.

Kód kurzu: P139

Kategorie kurzu: Pracovní právo

Poptat jako firemní kurz

2 900 Kč (s DPH 3 509 Kč)

Další kurzy lektora:

Aktuality v pracovním právu

Lektor:  Mgr. Michal Vrajík

Datum:  12. dubna 2024, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P124

Cena: 2 700 Kč  (s DPH 3 267 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Náhrada škody v pracovním právu

Lektor:  Mgr. Michal Vrajík

Datum:  24. května 2024, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P135

Cena: 2 700 Kč  (s DPH 3 267 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online