Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

ARCHIVACE DAT A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
pro personalisty a mzdové účetní

LIKVIDACE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

LIKVIDACE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

obsah

 • Archivace dat
  • Právní předpisy
  • Evidence, uchovávání a vyřazování dokumentů
  • Základní pojmy – dokument, původce dokumentu, archiválie, archiv
   • Archivace digitální a analogová
   • Archivace dat jiným subjektem za úplatu
   • Ohlašovací povinnosti vůči OSSZ při ukončení činnosti zaměstnavatele
  • Spisová služba – jen upozornění na povinnost vést spisovou službu u veřejnoprávního původce

 

   • Archivační lhůty všech dokladů v rámci mzdové a personální agendy včetně odkazů na právní předpisy, např.
    • Mzdový list, doklady o pracovněprávních náležitostech
    • Účetní záznamy, doklady o srážkách ze mzdy, záznamy o zdravotním pojištění a sociálním zabezpečení, nemocenském pojištění, ELDP, výplatní pásky, rekapitulace mezd, daňové doklady, atd.
    • Archiválie a jejich archivace – dokumenty uvedené v přílohách č. 1 a 2 zákona č. 499/2004 Sb.
  • Ochrana osobních údajů ve mzdové a personální oblasti
   • Definice pojmů – osobní údaj, citlivý údaj, správce údajů, zpracovatel, pověřenec
   • Kdo musí mít pověřence
   • Zpracování osobních údajů, uchovávání osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů – kdy je nutný
   • Povinnosti při zpracování osobních údajů
   • Souhlas uchazeče o zaměstnání zařazeného do databáze potenciálních zaměstnanců se zpracováním osobních údajů
   • Souhlas zaměstnance se zpracováním osobních údajů
   • Vnitřní předpis o osobních údajích
   • Záznam o instruktáži o osobních údajích
   • Neoprávněné požadavky subjektu údajů
   • Předávání osobních údajů OSSZ
   • Povinnosti při zpracování citlivých údajů
   • Záznamy o zpracování
   • Likvidace osobních údajů
   • Správce a zpracovatel
   • Smlouva o ochraně os. údajů mezi správcem a zpracovatelem a její náležitosti
   • Úřad pro ochranu osobních údajů – dozorový úřad
   • Přestupky, správní delikty
   • Kamerový systém
   • Archivace dat a jejich ochrana
   • Osobní dotazníky
   • Inzerát a osobní údaje uchazeče o místo
   • Osobní spis a jeho obsah
  • Dotazy účastníků
Lektor

Ing. Růžena Klímová

specialistka a konzultantka mzdového účetnictví

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

Datum kurzu: 22. října 2021

Čas kurzu: 9-14 hod.

Kód kurzu: P119

Kategorie kurzu: Mzdové účetnictví

Poptat jako firemní kurz

2 400 Kč (s DPH 2 904 Kč)

Další kurzy lektora:

Archivace dat a ochrana osobních údajů pro personalisty a mzdové účetní

Lektor:  Ing. Růžena Klímová

Datum:  22. října 2021, 9-14 hod.

Místo: ONLINE seminář       Kód: O119

Cena: 2 400 Kč  (s DPH 2 904 Kč)

Změny ve mzdovém účetnictví v roce 2022

Lektor:  Ing. Růžena Klímová

Datum:  29. listopadu 2021, 9-14 hod.

Místo: ONLINE seminář       Kód: O125A

Cena: 1 900 Kč  (s DPH 2 299 Kč)

Změny ve mzdovém účetnictví v roce 2022

Lektor:  Ing. Růžena Klímová

Datum:  29. listopadu 2021, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P125A

Cena: 1 900 Kč  (s DPH 2 299 Kč)