Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

ARCHIVACE DAT A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
pro personalisty a mzdové účetní

LIKVIDACE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

LIKVIDACE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

obsah

 • Archivace dat
  • Právní předpisy
  • Evidence, uchovávání a vyřazování dokumentů
  • Základní pojmy – dokument, původce dokumentu, spisová služba, archiválie, archiv
   • Archivace digitální a analogová
   • Archivace dat jiným subjektem za úplatu
   • Ohlašovací povinnosti vůči OSSZ při ukončení činnosti zaměstnavatele
  • Spisová služba – pro veřejnoprávní původce – velmi stručně

 

   • Archivační lhůty všech dokladů v rámci mzdové a personální agendy včetně odkazů na právní předpisy, např.
    • Mzdový list, doklady o pracovněprávních náležitostech
    • Účetní záznamy, doklady o srážkách ze mzdy, záznamy o zdravotním pojištění a sociálním zabezpečení, nemocenském pojištění, ELDP, výplatní pásky, rekapitulace mezd, atd.
    • Archiválie – dokumenty uvedené v přílohách č. 1 a 2  zákona č. 499/2004 Sb.
 • Ochrana osobních údajů ve mzdové a personální oblasti
    • Definice pojmů – osobní údaj, citlivý údaj, správce údajů, zpracovatel, pověřenec
    • Kdo musí mít pověřence
    • Zpracování osobních údajů, uchovávání osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů – kdy je nutný
    • Povinnosti při zpracování osobních údajů
    • Souhlas uchazeče o zaměstnání zařazeného do databáze potenciálních zaměstnanců se zpracováním osobních údajů
    • Souhlas zaměstnance se zpracováním osobních údajů
    • Vnitřní předpis o osobních údajích
    • Záznam o instruktáži o osobních údajích
    • Neoprávněné požadavky subjektu údajů
    • Předávání osobních údajů OSSZ
    • Povinnosti při zpracování citlivých údajů
    • Záznamy o zpracování
    • Likvidace osobních údajů
    • Správce a zpracovatel
    • Smlouva o ochraně os. údajů mezi správcem a zpracovatelem a její náležitosti
    • Úřad pro ochranu osobních údajů – dozorový úřad
    • Přestupky, správní delikty
    • Kamerový systém
    • Archivace dat a jejich ochrana
    • Osobní dotazníky
    • Inzerát a osobní údaje uchazeče o místo
    • Osobní spis a jeho obsah
 • Dotazy účastníků
Lektor

Ing. Růžena Klímová

specialistka a konzultantka mzdového účetnictví

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

Datum kurzu: 7. května 2020

Čas kurzu: 9-14 hod.

Kód kurzu: P166

Kategorie kurzu: Mzdové účetnictví

Poptat jako firemní kurz

2 400 Kč (s DPH 2 904 Kč)

Další kurzy lektora:

Seminář pro začínající mzdové účetní - 4denní

Lektor:  Ing. Růžena Klímová , Mgr. Šárka Chotěborská , Jitka Luciani , Ing. Jana Čemusová

Datum:  21. - 24. dubna 2020, 9-15 hod.

Místo: ONLINE seminář       Kód: P165

Cena: 8 500 Kč  (s DPH 10 285 Kč)

Seminář pro začínající mzdové účetní - 4denní

Lektor:  Ing. Růžena Klímová

Datum:  23. - 24. dubna 2020, 9-14 hod.

Místo: ONLINE seminář       Kód: P165E

Cena: 4 800 Kč  (s DPH 5 808 Kč)

Nejčastější chyby při zpracování mzdové agendy

Lektor:  Ing. Růžena Klímová

Datum:  18. května 2020, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P171

Cena: 2 400 Kč  (s DPH 2 904 Kč)