Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

ASERTIVNÍ KOMUNIKACE - 4denní

Můžete se přihlásit na celý cyklus nebo jednotlivé moduly.

ASERTIVNÍ KOMUNIKACE - 2denní

ASERTIVNÍ TECHNIKY

ASERTIVNÍ TECHNIKY

pro

Určeno pro každého, kdo potřebuje účinně zvládat náročné situace v komunikaci, dokázat obhájit svá práva, přitom si však zachovat věcnost a nezpůsobit zbytečné konflikty. Ideální pro manažery, obchodníky, pracovníky vyřizující reklamace a stížnosti, zaměstnance oddělení služeb zákazníkům, ale i pro ty, kteří chtějí umět lépe jednat v soukromých záležitostech.

cíl

 • Naučit se dobře zvládat situace hrozící vznikem konfliktu
 • Seznámit se s principy a zásadami asertivní komunikace a naučit se je ovládat

 

 • Procvičit klíčové asertivní dovednosti:
   • Umět zdvořile odmítnout (říci ne)
   • Věcně čelit kritice a kritiku poskytovat
   • Požádat o laskavost
   • Dokázat prosadit svůj oprávněný zájem
   • Zvládat jednání s agresivními, nevstřícnými a nespolupracujícími lidmi

obsah

 • Vysvětlení rozdílu mezi pasivním, agresivním, manipulativním a asertivním způsobem komunikace
 • Vymezení pojmu asertivita a 10 asertivních práv
 • Umění prosadit své zájmy a respektovat při tom zájmy druhých
 • Asertivita jako nástroj, nikoli životní postoj
 • Přátelská komunikace
 • Umění naslouchat
 • Nácvik základních asertivních technik:
   • Umění prosadit oprávněný požadavek
   • Umění požádat o laskavost
   • Asertivní předcházení konfliktům a řešení již vzniklých konfliktů
   • Umění věcně kritizovat
   • Reakce na kritiku (oprávněnou i neoprávněnou)
 • Asertivita nejen jako uvědomění si svých práv, ale také povinností
 • Verbální a neverbální složka asertivní komunikace
 • Překonávání negativních myšlenek, vlastních i cizích

metody

Seminář je velmi interaktivní, účastníci jsou zapojeni do celého procesu, metoda učení skrze zážitek. Modelové situace, samostatné úlohy, hry, videoanalýza.
Lektor

Ing. Tomáš Raška

odborný konzultant s lektorskou i manažerskou praxí

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

Datum kurzu: 4. - 5. února 2019

Čas kurzu: 9-17 hod.

Kód kurzu: P031/1A

Kategorie kurzu: Rozvoj osobnosti

8 600 Kč (s DPH 10 406 Kč) , oběd

TRÉNINK ASERTIVNÍCH TECHNIK
ve složitých situacích - 2denní

UMĚNÍ ŘÍKAT NE

UMĚNÍ ŘÍKAT NE

pro

Určeno pro ty, kteří již znají základy asertivního způsobu komunikace a cítí potřebu dalšího zdokonalení ve využívání asertivních technik. Seminář je zaměřen na zvládání složitých situací pracovních i životních: jednání s manipulátory, agresory a jinak komplikovanými lidmi.

cíl

Prohloubení znalostí asertivních technik, analýza a řešení konkrétních situací z praxe. Umění zvládat krizové situace, při nichž hrozí velké ztráty sociální či materiální.

obsah

 • Principy asertivní komunikace – zopakování a prohloubení základních pojmů
 • Rozpoznání manipulativních technik ze strany druhých

 

 • Férová a účinná obrana proti manipulativním postupům
 • Jednání s iracionálním, destruktivním, agresivním, nekompetentním partnerem
 • Jednání s partnerem, který má zdánlivě všechny trumfy na své straně (dodavatel, zákazník, nadřízený, ale také lidé v našem soukromí)
 • Emoce a racionalita v komunikaci
 • Vlastní emoce a jejich zvládání
 • Léčky a pasti v komunikaci – jak je rozpoznat a čelit jim
 • Jednání v krizových situacích

metody

Seminář je velmi interaktivní, účastníci jsou zapojeni do celého procesu. Modelové situace, samostatné úlohy, hry, videoanalýza. Na semináři se zabýváme analýzou konkrétních situací z praxe a života účastníků a návrhem řešení, samozřejmě při respektování diskrétnosti – nikdo není k ničemu nucen.
Lektor

Ing. Tomáš Raška

odborný konzultant s lektorskou i manažerskou praxí

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

Datum kurzu: 24. - 25. června 2019

Čas kurzu: 9-17 hod.

Kód kurzu: P031/1B

Kategorie kurzu: Rozvoj osobnosti

8 600 Kč (s DPH 10 406 Kč) , oběd

Cyklus Asertivní komunikace - 4denní za zvýhodněnou cenu:

Datum: 4. - 5. února a 24. - 25. června 2019

Čas: 9-17 hod.

Kód: P031/1

Kategorie: Rozvoj osobnosti

14 900 Kč (s DPH 18 029 Kč) , oběd

Můžete se přihlásit na celý cyklus nebo jednotlivé moduly.

Další kurzy lektora:

Jak si usnadnit jednání s náročnými klienty a kolegy pro asistentky

Lektor:  Ing. Tomáš Raška

Datum:  3. ledna 2019, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P062

Cena: 4 300 Kč  (s DPH 5 203 Kč)

Trénink pro pokročilé obchodníky - užitečné tipy pro praxi - 2denní

Lektor:  Ing. Tomáš Raška

Datum:  6. - 7. února 2019, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P007

Cena: 8 600 Kč  (s DPH 10 406 Kč)

Trénink obchodního jednání a vyjednávání pro nákupčí - 4denní

Lektor:  Ing. Tomáš Raška

Datum:  11. - 26. března 2019, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P073

Cena: 14 900 Kč  (s DPH 18 029 Kč)