Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

CELNÍ PŘEDPISY v roce 2023

null

pro

 Určeno pro dovozce a vývozce zboží mimo území EU, provozovatele celních ekonomických režimů vč. celních skladů, pracovníky poradenských firem.

cíl

Celní kodex Unie změnil od května 2016 pravidla dovozu a vývozu zboží v Evropské unii. Týkají se každého dovozce, vývozce i celního zástupce, nejvíce však držitelů povolení celních režimů a zjednodušených postupů. Účastníci semináře budou seznámeni s aktuální podobou pravidel zahraničního obchodu.  

obsah

 • Uvedení do problematiky celních předpisů: účel, základní celní předpisy, základní pojmy
 • Celní hodnota zboží: pravidla celního hodnocení, vliv dodací doložky INCOTERMS a stanovení celní hodnoty, vliv stanovení celní hodnoty na výši základu DPH při dovozu zboží, praktické příklady
 • Původ zboží (nepreferenční, preferenční)
 • Ustanovení celních předpisů, která se vztahují na zboží od vstupu na celní území Společenství do doby, než je propuštěno do celního režimu: vstup zboží na celní území Společenství, předložení zboží k celnímu řízení, souhrnná celní prohlášení, dočasné uskladnění zboží
 • Propuštění zboží do celního režimu: deklarant a zastupování v celním řízení, formy celních prohlášení, doklady nutné k celnímu řízení, kontrola zboží, rozhodnutí v celním řízení apod.
 • Celní režimy: druhy celních režimů, podmínky propuštění, formy celních prohlášení
 • Doklady nutné k celnímu řízení
 • Zjednodušené postupy v celním řízení
 • Celní dluh: vznik celního dluhu, formy úhrady apod., ulehčení platby (odklad, posečkání, splátky)
 • Zajištění celního dluhu
 • Celní přestupky a celní delikty: skutkové podstaty, sankce
 • Informace k celnímu sazebníku integrovaného do TARIC CZ
 • Obchod s Velkou Británií po změnách od 1. ledna 2021
Lektor

Marek Reinoha

poradce v oblasti cel a unijního obchodu

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

nebo

ONLINE seminář

živé vysílání

Datum kurzu: 16. února 2023

Čas kurzu: 9-15 hod.

Kód kurzu: P090

Kategorie kurzu: Zahraniční obchod

Poptat jako firemní kurz

2 700 Kč (s DPH 3 267 Kč)

Další kurzy lektora:

Třístranné a vícestranné obchody a složitější transakce při provádění zahraničního obchodu se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů

Lektor:  Marek Reinoha

Datum:  20. prosince, 14-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P068

Cena: 1 900 Kč  (s DPH 2 299 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Doklady při dovozu a vývozu zboží - jejich účel a použití

Lektor:  Marek Reinoha

Datum:  18. ledna 2023, 14-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P097

Cena: 1 900 Kč  (s DPH 2 299 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Změny v zahraničním obchodě se zbožím a službami pro rok 2023

Lektor:  Marek Reinoha

Datum:  19. ledna 2023, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P089

Cena: 2 700 Kč  (s DPH 3 267 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online