Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

CO BY MĚL ZNÁT EKONOM Z ÚČETNICTVÍ
- srozumitelné souvislosti účetnictví v příkladech

ONLINE SEMINÁŘ
ÚČETNÍ VÝKAZY

ÚČETNÍ VÝKAZY

pro

Určeno pro finanční i nefinanční manažery a jejich spolupracovníky, pracovníky controllingu a všechny, kteří se potřebují vyznat v účetnictví, aniž by měli sami účtovat. Tedy pro každého, kdo ve své praxi potřebuje být schopen celý systém účetnictví pochopit a využít jej například pro podnikové plánování, či finanční analýzu.

cíl

Představit účetnictví a účetní systém coby zdroj informací o firmě co možná nejsrozumitelnějším způsobem s využitím četných příkladů, seznámit se s ekonomickou podstatou účetních transakcízískat orientaci v tom, kde se v účetních výkazech, rozvaze a výsledovce, objevila čísla zachycovaná v průběhu roku v účetnictví.

obsah

 • Systém účetnictví a jeho využitelnost v podnikové praxi
 • Nejvýznamnější metodické prvky účetnictví
  • Oceňování
  • Tvorba a užití opravných položek
  • Odpisování
  • Tvorba a užití rezerv
  • Časové rozlišení
 • Účetní principy
  • Jak se odráží v praktickém účtování
  • Základní předpoklady účetnictví
  • Účetnictví jako systém s přednostmi a nedostatky
 • Stálá aktiva
  • Dlouhodobá hmotná a nehmotná aktiva
  • Účetní a daňové odpisy
 • Oběžná aktiva
  • Materiál, nedokončená výroba, zboží
  • Pohledávky, zálohy, dohadné účty
  • Finanční majetek
  • Opravné položky
 • Vlastní kapitál
  • Základní kapitál a fondy
  • Rozdělování zisku
 • Cizí zdroje
  • Rezervy
  • Závazky, zálohy, dohadné účty
  • Bankovní úvěry
 • Náklady a výnosy
  • Kdy je o nich účtováno
  • Jak se liší od výdajů a příjmů peněz
 • Účetní výkazy
  • Hospodářský výsledek ve výsledovce a rozvaze
  • Návaznost účtování na účetní výkazy a jejich propojenost

metody

Interaktivní výklad, příklady z praxe, praktická cvičení a výpočty, řízená diskuze. Komplexní příklad provázanosti zjednodušené rozvahy, výsledovky a cash flow.
Lektor

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

ve své vlastní společnosti se věnuje poradenství v otázkách controllingu a finančního řízení a současně působí jako školitelka ekonomických témat a interim finanční ředitelka ve firmách různých oborů a velikostí

Místo

ONLINE seminář

živé vysílání

Datum kurzu: 26. října 2020, 9-12 h. a 14-16 h.

Čas kurzu: 9-16 hod.

Kód kurzu: O046

Kategorie kurzu: Ekonomický management

Poptat jako firemní kurz

Další kurzy lektora:

Finanční controlling - moderní metody v příkladech

Lektor:  Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Datum:  15. března 2021, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P078

Cena: 5 300 Kč  (s DPH 6 413 Kč)

Jak efektivně řídit náklady - controlling nákladů

Lektor:  Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Datum:  22. března 2021, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P079

Cena: 5 300 Kč  (s DPH 6 413 Kč)

Co by měl znát ekonom z účetnictví - srozumitelné souvislosti účetnictví v příkladech

Lektor:  Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Datum:  13. dubna 2021, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P080

Cena: 5 300 Kč  (s DPH 6 413 Kč)