Košík je prázdný.

Kongress Pracovní právo a personalistika 2024

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

CO BY MĚL ZNÁT EKONOM Z ÚČETNICTVÍ
- srozumitelné souvislosti účetnictví v příkladech

ÚČETNÍ VÝKAZY

ÚČETNÍ VÝKAZY

Pro

Určeno pro finanční i nefinanční manažery a jejich spolupracovníky, pracovníky controllingu a všechny, kteří se potřebují vyznat v účetnictví, aniž by měli sami účtovat. Tedy pro každého, kdo ve své praxi potřebuje být schopen celý systém účetnictví pochopit a využít jej například pro firemní plánování či finanční analýzu.

Cíl

Představit účetnictví a účetní systém coby zdroj informací o firmě co možná nejsrozumitelnějším způsobem s využitím četných příkladů, seznámit se s ekonomickou podstatou účetních transakcí a získat orientaci v tom, kde se v účetních výkazech, rozvaze a výsledovce, objevila čísla zachycovaná v průběhu roku v účetnictví.  

Obsah

 • Systém účetnictví a jeho využitelnost ve firemní praxi
 • Nejvýznamnější metodické prvky účetnictví
   • Oceňování
   • Tvorba a užití opravných položek
   • Odpisování
   • Tvorba a užití rezerv
   • Časové rozlišení
 • Účetní principy
   • Jak se odráží v praktickém účtování
   • Základní předpoklady účetnictví
   • Účetnictví jako systém s přednostmi a nedostatky
 • Stálá aktiva
   • Dlouhodobá hmotná, nehmotná a finanční aktiva
   • Účetní a daňové odpisy
 • Oběžná aktiva
   • Materiál, nedokončená výroba, polotovary, zboží
   • Pohledávky, zálohy, dohadné účty
   • Finanční majetek
   • Opravné položky
 • Vlastní kapitál
   • Základní kapitál a fondy
   • Rozdělování zisku
 • Cizí zdroje
   • Rezervy
   • Závazky, zálohy, dohadné účty
   • Bankovní úvěry
 • Náklady a výnosy
   • Kdy je o nich účtováno
   • Jak se liší od výdajů a příjmů peněz
 • Účetní výkazy
   • Hospodářský výsledek ve výsledovce a rozvaze
   • Návaznost účtování na účetní výkazy a jejich propojenost

Metody

Interaktivní výklad, příklady z praxe, praktická cvičení a výpočty, řízená diskuze. Komplexní příklad provázanosti zjednodušené rozvahy, výsledovky a cash flow.
Lektor

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

ve své vlastní společnosti se věnuje poradenství v otázkách controllingu a finančního řízení a současně působí jako školitelka ekonomických témat a interim finanční ředitelka ve firmách různých oborů a velikostí, nejčastěji řeší praktické otázky finančního zdraví, řízení cash flow, kalkulací, tvorby rozpočtů a finančních plánů

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

nebo

ONLINE seminář

živé vysílání

Datum kurzu: 10. dubna 2024

Čas kurzu: 9-16 hod.

Kód kurzu: P074

Kategorie kurzu: Ekonomický management

Poptat jako firemní kurz

5 700 Kč (s DPH 6 897 Kč) , oběd

Další kurzy lektora:

Personální controlling pro pokročilé - rozdělení zaměstnanců do kategorií a přínos každého z nich firmě

Lektor:  Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Datum:  22. února 2024, 9-16 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P116

Cena: 5 700 Kč  (s DPH 6 897 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Digitální vychytávky - jak si usnadnit pracovní i osobní život - sdílení, spolupráce, synchronizace, automatizace

Lektor:  Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Datum:  11. března 2024, 9-16 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P057

Cena: 5 700 Kč  (s DPH 6 897 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Finanční controlling - moderní metody v příkladech

Lektor:  Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Datum:  14. března 2024, 9-16 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P071

Cena: 5 700 Kč  (s DPH 6 897 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online