Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

Daňové řízení - nejčastější situace a možné postupy,
co tvrdit a jak prokazovat při sporech se správcem
daně - pro ekonomy a účetní

NOVINKA
DOMĚŘENÍ DANĚ

DOMĚŘENÍ DANĚ

pro

Určeno pro daňové poradce, účetní, ekonomy, obchodní a finanční ředitele, podnikové právníky, jednatele.

cíl

Seznámit osoby, které mohou v rámci své činnosti komunikovat a jednat se správcem daně s hlavními postupy, které může správce daně uplatňovat, tak, aby daná osoba dokázala porozumět významu jednání a věděla, jak správně v dané situaci reagovat. Budou prezentovány hlavní pojmy a principy daňového řízení, které je praktické znát, když se na podnikatele obrátí finanční úřad. Cílem je též upozornit na nejčastější chyby, které se mohou negativně dotknout právního postavení daňových subjektů.

obsah

  • „Abych správci daně rozuměl“ (pojmosloví daňového řádu)
  • Základní zásady daňového procesu, které se vyplatí znát
  • Co všechno o podnikateli může správce daně vědět, co od něj může čekat a co mu naopak on musí říct?(jakými informacemi disponuje správce daně a jak si je může obstarávat, mlčenlivost správce daně vs. povinnost zpřístupnit spis a informace v různých fázích řízení)
  • Lhůty a jejich význam v daňovém řízení – o lhůtách obecně, od těch méně významných lhůt až po ty zásadní, které mohou daňový subjekt „zachránit“, co naopak dělat když je finanční úřad nečinný
  • Postupy správce daně: vyhledávací činnost, místní šetření, postup k odstranění pochybností, daňová kontrola – co tyto pojmy znamenají a „o jak moc se hraje“
  • Co má daňový subjekt vlastně v řízení činit – co má tvrdit a prokazovat a kdy? (dokazování, rozložení důkazního břemene obecně, specifické situace, jakými důkazy se má co prokazovat a jak k dokazování přistoupit)
  • Daňový podvod, co je to? – základní přehled judikatury SDEU a NSS k daňovým podvodům, typy daňových podvodů, co je to tzv. vědomostní test?
  • Jak se bránit účasti na tzv. daňovém podvodu – opatření vedoucí k zamezení účasti na daňovém podvodu, jak postupovat „když si nejsem jistý“?
  • Zneužití práva v daních aneb i když jednám „dovoleně“, tak si za mnou přijdou pro daň
  • A co dělat, když to dopadne špatně? – jak lze zmírnit negativní následky doměření daně (posečkání a prominutí daně a příslušenství – teorie a praxe)
Lektor

Mgr. Patrik Koželuha

advokát

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

nebo

ONLINE seminář

živé vysílání

Datum kurzu: 12. října 2022

Čas kurzu: 14-17 hod.

Kód kurzu: P168

Kategorie kurzu: Daně

Poptat jako firemní kurz

Další kurzy lektora:

Pohledávky - právní, účetní a daňový aspekt

Lektor:  Ing. Miluše Kinovičová, Mgr. Patrik Koželuha

Datum:  27. dubna 2023 , 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P220

Cena: 3 700 Kč  (s DPH 4 477 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Daňové řízení - nejčastější situace a možné postupy, co tvrdit a jak prokazovat při sporech se správcem daně - pro ekonomy a účetní

Lektor:  Mgr. Patrik Koželuha

Datum:  15. května 2023, 14-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P204

Cena: 2 300 Kč  (s DPH 2 783 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online