Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK
v účetnictví a daních podnikatelů a nestátních neziskových organizací

NOVINKA
ODPISY MAJETKU

ODPISY MAJETKU

obsah

 • Vymezení dlouhodobého majetku z účetního a daňového hlediska
 • Pořizovací a vstupní cena dlouhodobého majetku
 • Důsledky zvýšení limitu pro movitý majetek v dani z příjmu
 • Pořízení majetku z investiční dotace, z darů a darovaný majetek
 • Účetní odpisy – interní směrnice
 • Daňové odpisy – zatřídění do skupiny, způsoby odpisování
 • Porovnání zrychleného a rovnoměrného odpisování
 • Odpisování specifických druhů majetku, komponentní odepisování

 

 • Důsledky zrušení pojmu nehmotný majetek v zákoně o daních z příjmu
 • Soubory majetku
 • Technické zhodnocení majetku
 • Přerušení odpisování, optimalizace daňové povinnosti pomocí odpisů
 • Hmotný a nehmotný majetek v daňové evidenci fyzických osob
 • Hmotný majetek a odpisy v průběhu vykazování nákladů paušálem a paušální daně
 • Majetek používaný k podnikání pouze z části
 • Majetek a DPH, nárok na odpočet a pořizovací cena
 • Krácení odpočtu z dlouhodobého majetku
Lektor

RNDr. Petr Beránek

daňový poradce, člen sekce pro neziskové organizace KDP, člen metodické rady SÚ pro neziskové organizace

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

nebo

ONLINE seminář

živé vysílání

Datum kurzu: 22. března 2023

Čas kurzu: 9-13 hod.

Kód kurzu: P218

Kategorie kurzu: Finanční účetnictví

Poptat jako firemní kurz

2 900 Kč (s DPH 3 509 Kč)

Další kurzy lektora:

Účtování kurzových rozdílů ve světle posledních interpretací Národní účetní rady

Lektor:  RNDr. Petr Beránek

Datum:  22. března 2023, 14-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P222

Cena: 2 700 Kč  (s DPH 3 267 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Zajímavé účetní případy a jejich daňové důsledky

Lektor:  RNDr. Petr Beránek

Datum:  30. května 2023, 9-13 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P202

Cena: 2 900 Kč  (s DPH 3 509 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Virtuální měny - kryptoměny - tokeny, jak je zaúčtovat a jak zdanit

Lektor:  RNDr. Petr Beránek

Datum:  30. května 2023, 14-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P203

Cena: 2 700 Kč  (s DPH 3 267 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online