Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

DLOUHODOBÝ MAJETEK pro začátečníky
od A až do Z - 2denní

LETNÍ SEMINÁŘ
INVENTARIZACE MAJETKU

INVENTARIZACE MAJETKU

pro

Určeno pro začátečníky a mírně pokročilé, kteří se chtějí seznámit s problematikou majetku od A až do Z jak účetně, tak i daňově.

obsah

1. den:
  • Výčet předpisů vymezující majetek
  • Základní rozdělení majetku dle doby využitelnosti majetku
  • Dlouhodobý majetek – nehmotný, hmotný, finanční
  • Základní charakteristika jednotlivých položek dlouhodobého majetku z pohledu účetního (zákon o účetnictví, prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb. a č. 410/2009 Sb.) a daňového (zákon o daních z příjmů)

 

  • Způsoby pořízení majetku – např. koupí, vytvořením vlastní činností, bezúplatným nabytím
  • Oceňování majetku – pořizovací cenou, vlastními náklady, reprodukční pořizovací cenou
  • Zařazení majetku do užívání
  • Evidence majetku
  • Zpracování odpisového plánu
  • Uplatňování účetních odpisů – teorie a konkrétní příklady výpočtů
  • Zaúčtování účetních odpisů – příklady
  • Uplatňování daňových odpisů – teorie a konkrétní příklady výpočtů
  • Vyřazení majetku – jak účetně a jak daňově
  • Inventarizace majetku
2. den:
  • Opravy majetku – vlastního i najatého – co nám umožňuje zákon, co musíme mít eventuálně sjednáno s vlastníkem
  • Promítnutí oprav v účetnictví, vč. stanovení časového rozlišení
  • Technické zhodnocení majetku – vlastního i najatého – základní vymezení
  • Technické zhodnocení majetku promítnuté v účetnictví – příklady účtování
  • Uplatňování účetních odpisů technického zhodnocení – vč. výpočtů
  • Uplatňování daňových odpisů technického zhodnocení – vč. výpočtů
  • Jak naložit s technickým zhodnocením najatého majetku v případě, že dojde k ukončení pronájmu – účetně i daňově
  • Tvorba rezerv na opravy hmotného majetku – teorie a příklady zaúčtování tvorby rezerv a následné čerpání
  • Pronájem majetku – nájemní smlouva, zachycení v účetnictví, daňový pohled
  • Finanční leasing majetku – daňově i účetně – příklady účtování leasingových splátek
  • Drobný majetek – jeho základní charakteristika, evidence, účtování, inventarizace, vyřazení
  • Povinnost zpracování metodiky pro práci s majetkem
Lektor

Ivana Palečková

účetní poradkyně

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

Datum kurzu: 22. - 23. srpna 2019

Čas kurzu: 9-16 hod.

Kód kurzu: P183

Kategorie kurzu: Finanční účetnictví

Poptat jako firemní kurz

Další kurzy lektora:

Fakturace s vazbou na náležitosti účetních a daňových dokladů

Lektor:  Ivana Palečková

Datum:  20. září 2019, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P152A

Cena: 2 300 Kč  (s DPH 2 783 Kč)

Evidence a inventarizace majetku

Lektor:  Ivana Palečková

Datum:  27. září 2019, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P153

Cena: 2 300 Kč  (s DPH 2 783 Kč)

DPH v příkladech - podrobný výklad pro začátečníky a mírně pokročilé - 2denní

Lektor:  Ivana Palečková

Datum:  10. - 11. října 2019, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P133

Cena: 4 800 Kč  (s DPH 5 808 Kč)