Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

DPH u dovozu a vývozu

null

 

Pracovní seminář k problematice uplatňování DPH při dovozu a vývozu zboží ve vazbě na aplikaci celních předpisů po změnách celních předpisů a zákona o DPH.

pro

Určeno pro pracovníky pověřené uplatňováním DPH ve firmách realizujících dovozy a vývozy zboží, případně celním deklarantům, kteří potřebují získat informace o souvislostech celních předpisů a zákona o DPH.

obsah

DPH při vývozu zboží:
 • Definice vývozu zboží z pohledu celních předpisů
 • Definice vývozu zboží coby předmětu daně dle zákona o DPH

 

 • Definice vývozce dle celních předpisů
 • Základ daně při vývozu zboží / statistická hodnota při dovozu zboží
 • Datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) při vývozu zboží
 • Daňové doklady při vývozu zboží
 • Podmínky pro uplatnění osvobození vývozu od DPH ve vazbě na elektronické celní řízení při vývozu
 • Složitější případy vývozu – vývozy zboží dodávaného do třetí země s montáží nebo instalací, vývozy zboží prodávaného do jiných členských států EU, vývozy zboží propouštěného do režimu vývozu v jiném členském státě EU, umísťování zboží do svobodného pásma nebo skladu apod.
 • Příklady obchodních transakcí
 • Diskuze a odpovědi na dotazy účastníků
DPH při dovozu zboží:
 • Definice dovozu zboží z pohledu celních předpisů
 • Definice dovozu coby předmětu daně dle zákona o DPH
 • Definice deklaranta dle celních předpisů
 • Celní hodnota při dovozu zboží
 • Základ daně při dovozu zboží
 • Datum vzniku povinnosti přiznat DPH při dovozu zboží při běžném postupu celního řízení a při zjednodušených postupech v celním řízení
 • Daňové doklady při dovozu zboží
 • Osvobození dovozu zboží od cla a od DPH
 • Oprava základu daně při dovozu zboží
 • Složitější případy dovozu – dovozy zboží nakupovaného od osob registrovaných k DPH v jiných členských státech EU, dovozy zboží při jeho propuštění do celního režimu „po cestě“ v jiném členském státě EU apod.
 • Příklady obchodních transakcí
 • Diskuze a odpovědi na dotazy účastníků
Informace o osvobození služeb souvisejících s dovozem a vývozem dle § 69 zákona o DPH
Lektor

Marek Reinoha

poradce v oblasti cel a unijního obchodu

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

Datum kurzu: 26. února 2021

Čas kurzu: 9-14 hod.

Kód kurzu: P064

Kategorie kurzu: Zahraniční obchod

Poptat jako firemní kurz

Další kurzy lektora:

Třístranné a vícestranné obchody a složitější transakce při provádění zahraničního obchodu se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů

Lektor:  Marek Reinoha

Datum:  23. června 2021, 14-17 hod.

Místo: ONLINE seminář       Kód: O099

Cena: 1 900 Kč  (s DPH 2 299 Kč)

Minimum celního deklaranta - 3denní

Lektor:  Marek Reinoha

Datum:  29. června - 1. července 2021, 9-15 hod.

Místo: ONLINE seminář       Kód: O101

Cena: 9 300 Kč  (s DPH 11 253 Kč)

Zahraniční obchod - komplexní výklad z pohledu uplatňování DPH, celních předpisů, aplikace dodacích doložek Incoterms a vykazování Intrastatu - 3denní

Lektor:  Marek Reinoha

Datum:  11. - 13. srpna 2021, 9-15 hod.

Místo: ONLINE seminář       Kód: O061

Cena: 8 300 Kč  (s DPH 10 043 Kč)