Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

DPH u dovozu a vývozu

NOVINKA
null

 

Pracovní seminář k problematice uplatňování DPH při dovozu a vývozu zboží ve vazbě na aplikaci celních předpisů po změnách celních předpisů a zákona o DPH v letech 2016 a 2017 a po aplikaci judikatury Evropského soudního dvora od 1. 1. 2018.

pro

Určeno pro pracovníky pověřené uplatňováním DPH ve firmách realizujících dovozy a vývozy zboží, případně celním deklarantům, kteří potřebují získat informace o souvislostech celních předpisů a zákona o DPH.

obsah

DPH při vývozu zboží:
  • Definice vývozu zboží z pohledu celních předpisů
  • Definice vývozu zboží coby předmětu daně dle zákona o DPH
  • Definice vývozce dle celních předpisů
  • Základ daně při vývozu zboží / statistická hodnota při dovozu zboží
  • Datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) při vývozu zboží
  • Daňové doklady při vývozu zboží
  • Podmínky pro uplatnění osvobození vývozu od DPH ve vazbě na elektronické celní řízení při vývozu
  • Složitější případy vývozu – vývozy zboží dodávaného do třetí země s montáží nebo instalací, vývozy zboží prodávaného do jiných členských států EU, vývozy zboží propouštěného do režimu vývozu v jiném členském státě EU, umísťování zboží do svobodného pásma nebo skladu apod.
  • Příklady obchodních transakcí
  • Změny od 29. 7. 2016, od 1. 7. 2017 a od 1. 1. 2018
  • Diskuze a odpovědi na dotazy účastníků
DPH při dovozu zboží:
  • Definice dovozu zboží z pohledu celních předpisů
  • Definice dovozu coby předmětu daně dle zákona o DPH
  • Definice deklaranta dle celních předpisů
  • Celní hodnota při dovozu zboží
  • Základ daně při dovozu zboží
  • Datum vzniku povinnosti přiznat DPH při dovozu zboží při běžném postupu celního řízení a při zjednodušených postupech v celním řízení
  • Daňové doklady při dovozu zboží
  • Osvobození dovozu zboží od cla a od DPH
  • Oprava základu daně při dovozu zboží
  • Složitější případy dovozu – dovozy zboží nakupovaného od osob registrovaných k DPH v jiných členských státech EU, dovozy zboží při jeho propuštění do celního režimu „po cestě“ v jiném členském státě EU apod.
  • Příklady obchodních transakcí
  • Diskuze a odpovědi na dotazy účastníků
Informace o osvobození služeb souvisejících s dovozem a vývozem dle §69 zákona o DPH
Lektor

Marek Reinoha

poradce v oblasti cel a unijního obchodu

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

Datum kurzu: 26. února 2019

Čas kurzu: 9-14 hod.

Kód kurzu: P084

Kategorie kurzu: Zahraniční obchod

2 400 Kč (s DPH 2 904 Kč)

Další kurzy lektora:

Doklady při dovozu a vývozu zboží

Lektor:  Marek Reinoha

Datum:  7. ledna 2019, 14-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P082

Cena: 1 900 Kč  (s DPH 2 299 Kč)

Změny v zahraničním obchodě se zbožím a službami pro rok 2019

Lektor:  Marek Reinoha

Datum:  16. ledna 2019, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P081

Cena: 2 400 Kč  (s DPH 2 904 Kč)

Třístranné a vícestranné obchody a složitější transakce z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů

Lektor:  Marek Reinoha

Datum:  11. února 2019, 14-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P088A

Cena: 1 900 Kč  (s DPH 2 299 Kč)