Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

DPH V PŘÍKLADECH
- podrobný výklad pro začátečníky a mírně pokročilé - 2denní

PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI

PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI

Obsah

1. den

 

 • Předmět daně z přidané hodnoty
 • Základní pojmy
 • Stanovení obratu od 1. 1. 2023, registrace plátce a identifikované osoby
 • Stanovení místa plnění při dodání zboží a poskytnutí služby, obchodování v řetězci
 • Místo plnění při prodeji zboží na dálku
 • Poukazy – jednoúčelový, víceúčelový
 • Pořízení zboží z jiného členského státu, třístranný obchod

 

 • Dovoz zboží, stanovení základu daně, osvobození od daně
 • Úprava obchodování prostřednictvím „konsignačních skladů“, zvláštní evidence
 • Povinnost přiznat daň, uskutečnění zdanitelného plnění
 • Daňové doklady, vystavování – vynaložení úsilí o doručení, náležitosti, uchování
 • Stanovení základu daně, přefakturace
 • Výpočet daně
 • Oprava základu daně, opravy chyb a omylů, opravný daňový doklad
 • Oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky, výše opravy, opravné daňové doklady

 

2. den

 

 • Sazby daně u stavebních prací, dodání nemovité věci
 • Nájem nemovité věci, ubytovací služba
 • Dodání zboží v rámci EU – podmínky pro osvobození od daně, nařízení Rady 282/2011
 • Vývoz zboží, prokazování, daňové doklady
 • Přeprava zboží související s vývozem a dovozem zboží
 • Nárok na odpočet daně, podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně, uvádění v DP a KH
 • Vyrovnání odpočtu daně, úprava odpočtu daně, nedoložené případy zničení nebo ztráty majetku
 • Zvláštní režimy – režim přenesení daňové povinnosti, cestovní služby, prodej použitého zboží
 • Ručení příjemce zdanitelného plnění, nespolehlivý plátce, nespolehlivá osoba
 • Zvláštní režim jednoho správního místa, možnosti použití, e-shopy
 • Podávání daňového přiznání, formulář DPH
 • Kontrolní hlášení, vyplňování, pokuty, promíjení

 

Výklad bude veden s vazbou na konkrétní příklady z praxe
Lektor

Ing. Zdeněk Kuneš

specialista na problematiku DPH, spoluautor zákona o DPH

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

nebo

ONLINE seminář

živé vysílání

Datum kurzu: 26. - 27. října 2023

Čas kurzu: 9-14 hod.

Kód kurzu: P155

Kategorie kurzu: Daně

Poptat jako firemní kurz

Další kurzy lektora:

Novinky v DPH od roku 2024

Lektor:  Ing. Zdeněk Kuneš

Datum:  14. prosince 2023, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P159B

Cena: 2 700 Kč  (s DPH 3 267 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Novinky v DPH od roku 2024

Lektor:  Ing. Zdeněk Kuneš

Datum:  9. ledna 2024, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P174A

Cena: 2 700 Kč  (s DPH 3 267 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Novinky v DPH od roku 2024

Lektor:  Ing. Zdeněk Kuneš

Datum:  26. ledna 2024, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P174B

Cena: 2 700 Kč  (s DPH 3 267 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online