Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

DPH v roce 2019 - aktuality, změny a zkušenosti z praxe

NOVELA
null

pro

Určeno pro účetní, daňové poradce, auditory.

cíl

Seznámení s aktuálním stavem zákona o DPH a novelou zákona o DPH pro rok 2019, problematické okruhy z praxe novely zákona o DPH v roce 2018.

obsah

 • Úvod – současný stav legislativy, vazba zákona o DPH na právo EU
 • Přehled nových informací GFŘ, upozornění na novou judikaturu SDEU
 • Novela zákona o DPH 2019 – podstatné změny
   • Změny pojmů v § 2 – předmět daně

 

  • Změny ve vymezení základních pojmů pro účely DPH - § 4
  • Nové vymezení osob povinných k dani
  • Upřesnění místa plnění při pořízení zboží z EU - § 11
  • Nová ustanovení, která řeší zdanění „poukazů“ – víceúčelové a jednoúčelové poukazy
  • Základ daně
  • Oprava základu daně
  • Oprava základu daně v případě nedobytných pohledávek (§ 42a – 42i )
  • Nájem nemovité věci – omezení možnosti danit nájem
  • Nárok a osvobození ve zvláštních případech
  • Úprava § 69 – osvobození poskytnutí přepravy a služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz zboží – navazuje na změny 2017 a informace GFŘ
  • Způsob výpočtu odpočtu daně v poměrné výši § 75 ZDPH
  • Nárok na odpočet daně při registraci a zrušení registrace
  • Elektronická forma podání
  • Souhrnné hlášení
  • Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období
  • Osoby povinné přiznat nebo zaplatit daň (§108 ZDPH)
 • Diskuze, dotazy
Lektor

Ing. Jana Ledvinková

daňová poradkyně a specialistka na DPH

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

Datum kurzu: 19. února 2019

Čas kurzu: 9-14 hod.

Kód kurzu: P163

Kategorie kurzu: Daně

Další kurzy lektora:

DPH v roce 2020 - aktuality, změny a zkušenosti z praxe

Lektor:  Ing. Jana Ledvinková

Datum:  27. února 2020, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P140

Cena: 2 400 Kč  (s DPH 2 904 Kč)