Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

DPH v roce 2020 - aktuality, změny a zkušenosti z praxe

NOVELA
null

pro

Určeno pro účetní, daňové poradce, auditory.

cíl

Seznámení s aktuálním stavem zákona o DPH a novelou zákona o DPH pro rok 2020, problematické okruhy z praxe novely zákona o DPH v roce 2019.

obsah

 • Úvod – současný stav legislativy, vazba zákona o DPH na právo EU
 • Přehled nových informací GFŘ, upozornění na novou judikaturu SDEU
 • Novela zákona o DPH v roce 2020

 

   • Vymezení osob povinných k dani
   • Upřesnění místa plnění při pořízení zboží z EU – § 11
   • Zdanění „poukazů“ na zboží nebo služby v praxi roku 2019, informace GFŘ, KOOV
   • Základ daně, výpočet daně podle § 37, podle § 37a
   • Oprava základu daně
   • Nájem nemovité věci – omezení možnosti danit nájem bytových prostor, dopad do praxe
   • § 69 – osvobození poskytnutí přepravy a služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz zboží
   • Způsob výpočtu odpočtu daně v poměrné výši § 75 ZDPH
   • Nárok na odpočet daně při registraci a zrušení registrace
   • Nová definice „pořízení zboží z EU“ – § 16, vazba na § 6c odst. 3, úprava v § 18 ZDPH, přemístění zboží do konsignačního skladu s následným zničením, ztrátou, odcizením
   • Uskutečněná plnění osvobozená od daně podle § 64, 66, 68 ZDPH
   • Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období
   • Osoby povinné přiznat nebo zaplatit daň (§ 108 ZDPH)
 • Diskuze, dotazy
Lektor

Ing. Jana Ledvinková

daňová poradkyně a specialistka na DPH

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

Datum kurzu: 27. února 2020

Čas kurzu: 9-14 hod.

Kód kurzu: P179

Kategorie kurzu: Daně

Poptat jako firemní kurz

Další kurzy lektora:

DPH v roce 2021 - aktuality, změny a zkušenosti z praxe

Lektor:  Ing. Jana Ledvinková

Datum:  15. února 2021, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P137

Cena: 2 400 Kč  (s DPH 2 904 Kč)