Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

DPH v roce 2022 - aktuality, změny a zkušenosti z praxe

null

 

Česká republika byla povinna k 1. 7. 2021 zajistit implementaci evropských směrnic do vnitrostátní legislativy, což se dosud (k 1. 9. 2021) nestalo. Jedná se v podstatě o „implementační novelu“.
Novela zákona o DPH se také označuje jako E-COMMERCE NOVELA, protože řeší především přeshraniční internetové obchody.
Plátci dle informace GFŘ budou muset postupovat částečně podle evropských předpisů, a to i před účinností novely zákona o DPH, protože jinak by obchod v rámci EU nebyl možný.

 

Novela zákona o DPH pro rok 2022 zatím připravena není, pracuje se na novele až pro rok 2023.

pro

Určeno pro daňové poradce, ekonomy, jednatele, právnické osoby, fyzické osoby, které budou řešit převážně obchodní vztahy s osobou nepovinnou k dani, tj. dodání zboží na dálku do jiného členského státu (dnes známo jako „zasílání“), poskytnutí služeb pro osoby, pro které není takové přijaté plnění předmětem daně (občan, nadace, která nevykonává ekonomickou činnost). Určeno také pro různé elektronické platformy, e-shopy, které usnadňují dodání zboží na dálku osobám nepovinným k dani usazeným mimo tuzemsko. Bude řešen také dovoz zboží nízké hodnoty a zvláštní režimy jednoho správního místa.
Upozorníme také na nový režim při pronájmu nemovitých věcí s účinností od 1. 1. 2021.

obsah

 • Aktuální stav legislativy (informace GFŘ k posunu legislativního procesu)
 • Změny od 1. 1. 2021 – u pronájmu nemovitých věcí určených pro bydlení
 • Základní pojmy pro účely zákona o DPH ve vazbě na změnu evropských směrnic
 • Místo plnění při dodání zboží na dálku (známe jako „zasílání“)
 • Místo plnění při dodání dovezeného zboží na dálku a související ustanovení
 • Dodání zboží usnadněné provozovatelem elektronického rozhraní – (řeší prodej dovezeného zboží do 150 EUR a nad 150 EUR)
 • Promítnutí režimu „prodeje zboží na dálku“ do řady ustanovení zákona o DPH
 • Uplatnění osvobození při dodání zboží provozovateli elektronického rozhraní za určených podmínek
 • Náročné ustanovení o evidenci pro účely DPH vedené provozovatelem elektronického rozhraní – uvedeno pouze v nařízení rady 282/2011 ES
 • Úpravy v § 108 – stanovení osob povinných přiznat a zaplatit daň, úpravy pro osoby, na jejichž účet je jednáno ve zvláštním režimu při dovozu zboží nízké hodnoty
 • Ručení osoby povinné k dani, která dodala zboží provozovateli elektronického rozhraní
 • Zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty (nezaměnit za dovozní režim jednoho správního místa – zcela jiné podmínky)
 • Rozsáhlá oblast zvláštního režimu jednoho správního místa, režim EU, režim mimo EU, dovozní režim jednoho správního místa
Lektor

Ing. Jana Ledvinková

daňová poradkyně a specialistka na DPH

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

nebo

ONLINE seminář

živé vysílání

Datum kurzu: 29. dubna 2022

Čas kurzu: 9-14 hod.

Kód kurzu: P194B

Kategorie kurzu: Daně

Poptat jako firemní kurz

2 400 Kč (s DPH 2 904 Kč)

Další kurzy lektora:

DPH v roce 2022 - aktuality, změny a zkušenosti z praxe

Lektor:  Ing. Jana Ledvinková

Datum:  14. března 2022, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P194A

Cena: 2 400 Kč  (s DPH 2 904 Kč)