Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

FINANČNÍ ŘÍZENÍ pro nefinanční manažery - 2denní

FINANČNÍ ANALÝZA

FINANČNÍ ANALÝZA

Pro

Určeno pro zodpovědné manažery bez ekonomického vzdělání, nebo manažery nevyužívající v každodenní praxi své dříve nabyté znalosti v oblasti financí, vlastníky firem a všechny ty, kteří chtějí dobře rozumět ekonomické stránce svého podnikání.

Cíl

Účastníci se zorientují v základních údajích, které o procesech ve firmě poskytují účetní výkazy – majetek, výsledek hospodaření. Na tomto základě budou srozumitelně vysvětleny základní ekonomické pojmy, principy a postupy 

 

firemní ekonomiky a podán všeobecný přehled o finančním řízení firmy. Účastníci se také seznámí se základy finanční analýzy, díky níž budou moci rychle vyhodnotit ekonomickou situaci firmy.

Obsah

 • Firemní ekonomika v praxi
   • Zdroje ekonomických dat – účetní výkazy
   • Jazyk podnikání – účetnictví z pohledu manažera
   • Manažerské ukazatele pro identifikaci finanční situace firmy
   • Role financí v rámci organizace
 • Majetek a jeho zobrazení v rozvaze
   • Majetkové relace zachycující zdravé postavení firmy, pracovní kapitál
   • Hodnocení a řízení zadluženosti a schopnosti firmy dostát závazkům
 • Výsledky hospodaření
   • Náklady a ceny firmy
   • Výkaz zisku a ztráty a jeho praktické využití v řízení
   • Hodnocení aktivity a rentability firmy
 • Marže a jejich sledování
   • Účelová versus druhová výsledovka
   • Volba vhodné oceňovací techniky a výpočet marží
   • Vztah zisku a peněz (výkaz o peněžních tocích a jeho využití v řízení)
 • Cash flow management a finanční plánování
   • Peněžní toky ve firmě
   • Hodnocení ekonomiky firmy z pohledu cash flow

Metody

Interaktivní výklad – zapojování účastníků, minimum teorie, důraz na srozumitelnost. Praktická cvičení a výpočty – od schématických příkladů až po rozbor finančních ukazatelů a jejich ekonomickou interpretaci. Analýza modelových příkladů z praxe umožňující pochopení širších ekonomických souvislostí účetních a ekonomických dat v rámci činnosti firmy. Řízená diskuze – odborná zpětná vazba na podněty účastníků z praxe.
Lektor

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

působí jako finanční ředitelka ve vlastní společnosti zabývající se manažerským účetnictvím a současně spolupracuje v oblasti řízení a zpracování finančních analýz s předním českým dodavatelem finančních služeb k realizaci optimalizačních projektů a restrukturalizačních plánů společností

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

nebo

ONLINE seminář

živé vysílání

Datum kurzu: 22. - 23. května 2024

Čas kurzu: 9-16 hod.

Kód kurzu: P077

Kategorie kurzu: Ekonomický management

Poptat jako firemní kurz

11 400 Kč (s DPH 13 794 Kč) , oběd

Další kurzy lektora:

Kalkulace nákladů a cen

Lektor:  Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Datum:  26. března 2024, 9-16 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P075

Cena: 5 700 Kč  (s DPH 6 897 Kč)

Forma účasti: Pouze prezenčně

Projektový manažer - 2denní

Lektor:  Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D., Martin Hradský

Datum:  2. dubna a 28. května 2024, 9-16 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P024

Cena: 9 500 Kč  (s DPH 11 495 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Finanční řízení projektu

Lektor:  Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Datum:  28. května 2024, 9-16 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P024B

Cena: 5 700 Kč  (s DPH 6 897 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online