Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

FINANČNÍ ŘÍZENÍ pro nefinanční manažery - 2denní

LETNÍ SEMINÁŘ
FINANČNÍ ANALÝZA

FINANČNÍ ANALÝZA

pro

Určeno pro zodpovědné manažery bez ekonomického vzdělání, nebo manažery nevyužívající v každodenní praxi své dříve nabyté znalosti v oblasti financí, vlastníky firem a všechny ty, kteří chtějí dobře rozumět ekonomické stránce svého podnikání.

cíl

 Účastníci se zorientují v základních údajích, které o procesech v podniku poskytují účetní výkazy – majetek, výsledek hospodaření. Na tomto základě budou srozumitelně vysvětleny základní ekonomické pojmy, principy a postupy firemní ekonomiky a podán všeobecný přehled o finančním řízení podniku. Účastníci se také seznámí se základy finanční analýzy, díky níž budou moci rychle vyhodnotit ekonomickou situaci podniku.

obsah

 • Finanční řízení a plánování v současné podnikové praxi
 • Podniková ekonomika v praxi
  • Zdroje ekonomických dat – účetní výkazy
  • Jazyk podnikání – účetnictví z pohledu manažera
  • Manažerské ukazatele pro identifikaci finanční situace podniku
  • Role financí v rámci organizace
 • Účetní informace v řízení podniku
  • Ekonomická stránka podnikání – výnosnost, platební schopnost
  • Výkazy finančního účetnictví versus manažerské přehledy
 • Majetek a jeho zobrazení v rozvaze
  • Majetkové relace zachycující zdravé postavení podniku, pracovní kapitál
  • Hodnocení a řízení zadluženosti a schopnosti firmy dostát závazkům
 • Výsledky hospodaření
  • Náklady a ceny podniku
  • Výkaz zisku a ztráty a jeho praktické využití v řízení
  • Hodnocení aktivity a rentability podniku
 • Marže podniku a jejich sledování
  • Účelová versus druhová výsledovka
  • Volba vhodné oceňovací techniky a výpočet marží
  • Vztah zisku a peněz (výkaz o peněžních tocích a jeho využití v řízení)
 • Cash flow management
  • Hodnocení peněžních toků na bázi cash flow
  • Možnosti ovlivňování cash flow
  • Nástroje cash flow managementu
 • Finanční a ekonomické plánování
  • Rozbor ziskovosti a vlivů na hospodářský výsledek a peněžní tok
  • Aktivní řízení financování podniku – příklady úspěšných aplikací

metody

Interaktivní výklad – zapojování účastníků, minimum teorie, důraz na srozumitelnost. Praktická cvičení a výpočty – od schématických příkladů až po rozbor finančních ukazatelů a jejich ekonomickou interpretaci. Analýza modelových příkladů z praxe umožňující pochopení širších ekonomických souvislostí účetních a ekonomických dat v rámci činnosti podniku. Řízená diskuze – odborná zpětná vazba na podněty účastníků z praxe.
Lektor

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

působí jako finanční ředitelka ve vlastní společnosti zabývající se manažerským účetnictvím a současně spolupracuje v oblasti řízení a zpracování finančních analýz s předním českým dodavatelem finančních služeb k realizaci optimalizačních projektů a restrukturalizačních plánů společností

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

nebo

ONLINE seminář

živé vysílání

Datum kurzu: 14. - 15. srpna 2023

Čas kurzu: 9-17 hod.

Kód kurzu: P080

Kategorie kurzu: Ekonomický management

Poptat jako firemní kurz

11 400 Kč (s DPH 13 794 Kč) , oběd

Další kurzy lektora:

Projektový manažer - 2denní

Lektor:  Mgr. Vanda Šmolíková, Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Datum:  18. - 19. dubna 2023, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P022

Cena: 9 500 Kč  (s DPH 11 495 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Finanční řízení projektu

Lektor:  Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Datum:  19. dubna 2023, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P022B

Cena: 5 700 Kč  (s DPH 6 897 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Investiční rozhodování - návratnost a rentabilita investic

Lektor:  Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Datum:  18. května 2023, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P078

Cena: 5 700 Kč  (s DPH 6 897 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online