Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ
- návratnost a rentabilita investic

HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI FIREMNÍCH PROJEKTŮ

HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI FIREMNÍCH PROJEKTŮ

pro

Určeno pro podnikatele (ať zkušené nebo začínající), investory, manažery, ekonomy i „neekonomické“ profese, například projektové manažery či pracovníky bank.

cíl

Představit metody hodnocení efektivnosti investic a firemních projektů na základě rozkrytí struktury financování a dalších parametrů investičního či projektového plánu. Pozornost bude věnována také citlivostní analýze, tedy rozboru citlivosti cílových hodnot na změny v nákladech, výnosech a zdrojích financování investice.

obsah

 • Investiční rozhodování ve firemní praxi
 • Identifikace investičních příležitostí
   • Základní parametry zajímavých investic
   • Pohled kupujícího, prodávajícího i financujících partnerů

 

 • Plán investic
  • Investiční varianty, srovnání s nulovou variantou
  • Dopad investic na financování firmy
  • Volba délky analyzovaného období
 • Hodnocení možností financování investic
  • Předběžný splátkový kalendář pro bankovní úvěry
  • Odpisový plán jako součást investičního plánu
  • Daňové souvislosti při využití vlastních zdrojů
 • Vyhodnocení ekonomické efektivnosti investičních variant
  • Výhled peněžních toků projektu
  • Výpočet a užití ukazatelů výnosnosti
  • ROI, čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento, doba návratnosti
 • Analýza citlivosti
  • Testování citlivosti výsledků modelu na změny v parametrech
  • Kvantifikace vlivu změn parametrů na efektivnost investice na praktické ukázce

metody

Interaktivní výklad – zapojování účastníků, minimum teorie, důraz na srozumitelnost. Praktická cvičení a výpočty, příklady z praxe. Řízená diskuze – odborná zpětná vazba na podněty účastníků z praxe.
Lektor

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

působí jako finanční ředitelka ve vlastní společnosti zabývající se manažerským účetnictvím a současně spolupracuje v oblasti řízení a zpracování finančních analýz s předním českým dodavatelem finančních služeb k realizaci optimalizačních projektů a restrukturalizačních plánů společností

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

nebo

ONLINE seminář

živé vysílání

Datum kurzu: 18. května 2023

Čas kurzu: 9-17 hod.

Kód kurzu: P078

Kategorie kurzu: Ekonomický management

Poptat jako firemní kurz

5 700 Kč (s DPH 6 897 Kč) , oběd

Další kurzy lektora:

Projektový manažer - 2denní

Lektor:  Mgr. Vanda Šmolíková, Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Datum:  18. - 19. dubna 2023, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P022

Cena: 9 500 Kč  (s DPH 11 495 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Finanční řízení projektu

Lektor:  Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Datum:  19. dubna 2023, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P022B

Cena: 5 700 Kč  (s DPH 6 897 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Finanční řízení pro nefinanční manažery - 2denní

Lektor:  Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Datum:  14. - 15. srpna 2023, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P080

Cena: 11 400 Kč  (s DPH 13 794 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online