Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ
- návratnost a rentabilita investic

HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI FIREMNÍCH PROJEKTŮ

HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI FIREMNÍCH PROJEKTŮ

pro

Určeno pro podnikatele (ať zkušené nebo začínající), investory, manažery, ekonomy i „neekonomické“ profese, například projektové manažery, či pracovníky bank.

cíl

Představit metody hodnocení efektivnosti investic a firemních projektů na základě rozkrytí struktury financování a dalších parametrů investičního či projektového plánu. Pozornost bude věnována také citlivostní analýze, tedy rozboru citlivosti cílových hodnot na změny v nákladech, výnosech a zdrojích financování investice.

obsah

 • Investiční rozhodování ve firemní praxi
 • Identifikace investičních příležitostí
  • Základní parametry zajímavých investic
  • Pohled kupujícího, prodávajícího i financujících partnerů

 

 • Plán investic
  • Investiční varianty, srovnání s nulovou variantou
  • Dopad investic na financování firmy
  • Volba délky analyzovaného období
 • Hodnocení možností financování investic
  • Předběžný splátkový kalendář pro bankovní úvěry
  • Odpisový plán jako součást investičního plánu
  • Daňové souvislosti při využití vlastních zdrojů
 • Vyhodnocení ekonomické efektivnosti investičních variant
  • Výhled peněžních toků projektu
  • Výpočet a užití ukazatelů výnosnosti
  • ROI, čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento, doba návratnosti
 • Analýza citlivosti
  • Testování citlivosti výsledků modelu na změny v parametrech
  • Kvantifikace vlivu změn parametrů na efektivnost investice na praktické ukázce

metody

Interaktivní výklad – zapojování účastníků, minimum teorie, důraz na srozumitelnost. Praktická cvičení a výpočty, příklady z praxe. Řízená diskuze – odborná zpětná vazba na podněty účastníků z praxe.
Lektor

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

ve své vlastní společnosti se věnuje poradenství v otázkách controllingu a finančního řízení a současně působí jako školitelka ekonomických témat a interim finanční ředitelka ve firmách různých oborů a velikostí

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

Datum kurzu: 25. června 2020

Čas kurzu: 9-17 hod.

Kód kurzu: P079

Kategorie kurzu: Ekonomický management

Poptat jako firemní kurz

Další kurzy lektora:

Jak si zefektivnit manažerské účetnictví

Lektor:  Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Datum:  14. srpna 2020, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P048

Cena: 5 300 Kč  (s DPH 6 413 Kč)

Tvorba rozpočtů a kalkulací - 2denní

Lektor:  Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Datum:  17. - 18. srpna 2020, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P047

Cena: 10 600 Kč  (s DPH 12 826 Kč)

Personální controlling - výkony a náklady na zaměstnance

Lektor:  Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Datum:  26. srpna 2020, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P078

Cena: 5 300 Kč  (s DPH 6 413 Kč)