Košík je prázdný.

Kongress Pracovní právo a personalistika 2024

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

JAK PRAVIDLA UPLATŇOVÁNÍ DPH
OVLIVŇUJÍ VYKAZOVÁNÍ INTRASTATU
- Intrastat pro pokročilé

PŘÍKLADY SLOŽITĚJŠÍCH TRANSAKCÍ

PŘÍKLADY SLOŽITĚJŠÍCH TRANSAKCÍ

pro

Určeno pro pracovníky výrobních a obchodních společností, kteří se zabývají vykazováním údajů pro statistiku vnitrounijního pohybu zboží, případně zástupce těchto společností, kteří potřebují prohloubit dosavadní znalosti v dané problematice a rozšířit je o nové rozměry.

cíl

Zákon o DPH definuje dva typy dodání zboží, dodání s přepravou a dodání bez přepravy. Skutečnost, zda se jedná o dodání s přepravou nebo bez přepravy, má vliv nejen na identifikaci místa plnění, ale i na to, zda dodání je či není předmětem vykazování Intrastatu. A takových dopadů pravidel uplatňování na vykazování Intrastatu je daleko více. Cílem semináře je na příkladech obchodních transakcí právě tyto vazby a souvislosti vysvětlit. 

 

Seminář není zaměřen na výklad základních pravidel vykazování Intrastatu a definici jednotlivých údajů, které se do výkazů uvádějí, ale pouze na složitější obchodní situace, které při vnitrounijním obchodě mohou nastávat.

obsah

 • Základní definice nutné k výkladu:
  • Definice předmětu vykazování, tedy obchodních transakcí, které zpravodajské jednotky pro účely vykazování musí sledovat
  • Definice místa plnění při dodání zboží do jiného členského státu EU a při pořízení z jiného členského státu EU a při třístranných a vícestranných obchodech
  • Definice přemístění zboží z pohledu zákona o DPH
  • Pravidla uplatňování DPH při poskytování služby práce na movité věci
  • Definice místa plnění při dovozu ze třetí země a při vývozu do třetí země
 • Příklady složitějších transakcí jak z pohledu uplatňování DPH, tak z pohledu vykazování Intrastatu:
  • Pohyb zboží z tuzemska do jiného členského státu EU na základě smluv, do kterých vstupují dvě české zpravodajské jednotky
  • Pohyb zboží z jiného členského státu EU do tuzemska na základě smluv, do kterých vstupují dvě české zpravodajské jednotky
  • Pohyb zboží z tuzemska do jiného členského státu EU, při kterém kupujícímu z jiného členského státu EU v tuzemsku vzniká povinnost registrace k DPH
  • Pohyb zboží z jiného členského státu EU do tuzemska, při kterém prodávajícímu z jiného členského státu EU v tuzemsku vzniká povinnost registrace k DPH
  • Pohyby zboží mezi tuzemskem a jiným členským státem EU za účelem poskytování služby práce na movité věci, v případech, kdy se zboží po poskytnutí služby vrací objednateli služby
  • Pohyby zboží tuzemskem a jiným členským státem EU za účelem poskytování služby práce na movité věci, v případech, kdy se zboží po poskytnutí služby nevrací objednateli služby
  • Přemístění zboží mezi tuzemskem a jiným členským státem EU (různé varianty)
  • Dovoz zboží ze třetí země s propuštěním do celního režimu volného oběhu v jiném členském státě EU a následným dopravením do tuzemska
  • Vývozu zboží z tuzemska do třetí země s podáním celního prohlášení na propuštění do celního režimu vývozu v jiném členském státě EU
  • A další složitější transakce
 • Vliv data vzniku daňové povinnosti na aplikaci definice referenčního období
 • Opravy výkazů Intrastat ve vazbě na změnu základu DPH
 • Diskuze a odpovědi na dotazy účastníků
 • Pro účastníky semináře je připraven písemný materiál, který obsahuje stručné shrnutí témat, která jsou předmětem semináře
Lektor

Marek Reinoha

poradce v oblasti cel a unijního obchodu

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

nebo

ONLINE seminář

živé vysílání

Datum kurzu: 16. října 2023

Čas kurzu: 9-13 hod.

Kód kurzu: P068A

Kategorie kurzu: Zahraniční obchod

Poptat jako firemní kurz

Další kurzy lektora:

Jak číst údaje v celním prohlášení pro uplatňování DPH

Lektor:  Marek Reinoha

Datum:  11. prosince 2023, 9-13 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P073

Cena: 2 700 Kč  (s DPH 3 267 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Změny v zahraničním obchodě se zbožím a službami pro rok 2024

Lektor:  Marek Reinoha

Datum:  24. ledna 2024, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P087

Cena: 2 700 Kč  (s DPH 3 267 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Jak pravidla uplatňování DPH ovlivňují vykazování Intrastatu - Intrastat pro pokročilé

Lektor:  Marek Reinoha

Datum:  21. února 2024, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P091A

Cena: 2 700 Kč  (s DPH 3 267 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online