Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

KATASTR NEMOVITOSTÍ se zaměřením na průběh vkladového řízení,
aktuální otázky spojené se zápisem práv k nemovitým věcem

ONLINE SEMINÁŘ
NEMOVITOSTI A KATASTR

NEMOVITOSTI A KATASTR

cíl

 • Seznámit účastníky s platnou právní úpravou v oblasti práva nemovitých věcí se zaměřením na problematiku vkladového řízení – program semináře je koncipován tak, aby účastníkům poskytl ucelené informace o právech, která lze do katastru zapsat ve vztahu k vlastnictví či ve vztahu k užívání staveb, pozemků a dalších nemovitých věcí
 • Rozbor informací, které lze vyčíst z listu vlastnictví nemovitosti a jeho jednotlivých oddílů
 • Náležitosti smluvních dokumentů, které se nemovitostí týkají – s ohledem na skutečnost, že nároky katastrálních úřadů na formální náležitosti dokumentů jsou poměrně vysoké, je cílem semináře poskytnout účastníkům komplexní informace o tom, co dokumenty obsahovat musí a také o tom, jak se vyvarovat nejčastějších chyb, které lidé v této souvislosti činí

 

 • Účastníci semináře si odnesou praktické tipy a rady, se kterými následně mohou ve své každodenní pracovní činnosti řešit řadu otázek spojených s nemovitostmi, zejména splnění všech náležitostí dokumentace, přípravu podkladů pro podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí či jeho výmaz, zastoupení před katastrálním úřadem či řešení některých problematických situací, k nimž v průběhu vkladového řízení může docházet

obsah

 • Legislativní rámec
 • Účel a předmět právní úpravy
 • Katastr nemovitostí jako veřejný seznam
 • Typy zápisů do katastru nemovitostí
 • Stavba jako součást pozemku
 • Stavba jako součást práva stavby
 • Stavba jako samostatná věc
 • Zásada materiální publicity, posílení důvěry v zápisy katastru nemovitostí
 • Nové možnosti zápisů do katastru po přijetí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Pořadí zápisu práva do katastru nemovitostí
 • Práva zapisovaná do katastru nemovitostí
 • Ostatní zápisy do katastru nemovitostí
 • Monitoring katastru nemovitostí se zaměřením na změny právního stavu
 • Lustrace práv osob v katastru nemovitostí
 • Průběh řízení před katastrálním úřadem (návrh, doplnění, zpětvzetí a další úkony)
 • Náležitosti listin, které se pojí s nemovitými věcmi
 • Zástavní právo se zaměřením na soudcovské, exekutorské a zástavní právo zřízené z rozhodnutí správního orgánu
 • Náležitosti dokumentace, která se pojí s nemovitými věcmi
 • Dotazy a diskuze
Lektor

Mgr. Martin Zástěra

advokát se zaměřením na obchodní právo

Místo

ONLINE seminář

živé vysílání

Datum kurzu: 7. prosince 2020

Čas kurzu: 14-17 hod.

Kód kurzu: O070

Kategorie kurzu: Obchodní právo

Poptat jako firemní kurz