Košík je prázdný.

Kongress Pracovní právo a personalistika 2024

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ v příkladech
- komplexní výklad - 2denní

LETNÍ SEMINÁŘ
ROZBOR KONKRÉTNÍCH PŘÍKLADŮ

ROZBOR KONKRÉTNÍCH PŘÍKLADŮ

pro

Účastníci obdrží soubor složitých příkladů, které budou podrobně vysvětleny, včetně odkazů na právní předpisy.

obsah

 • Rozvrhování pracovní doby
  • Rovnoměrně a nerovnoměrně rozvržená pracovní doba
  • Práce přesčas a její posuzování, evidence práce přesčas
  • Mzda s přihlédnutím k případné práci přesčas a její koncepce
  • Proplácení práce přesčas a náhradní volno za práci přesčas
  • Výkon práce ve svátek, náhradní volno za svátek
 • Pružná pracovní doba a problémy s příplatky za práci 

 

v noční době
 • Překážky v práci při pružné pracovní době
 • Příplatky za práci v sobotu a neděli a ve svátek u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby a u rovnoměrně rozvržené pracovní doby
 • Náhrada mzdy za svátek, nekrácená měsíční mzda
 • Průměrný výdělek – problémy u pravděpodobného výdělku
 • Dovolená – a správné stanovení nároku dovolené v hodinách, správné zaokrouhlování dovolené, náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou, správné řešení přeplatku dovolené, srážka mzdy v hrubém (snížení zdanitelného příjmu)
 • Příspěvek na stravování v peněžní i naturální formě v souvislostech
 • Daně
  • Dvojí základ daně u daňových nerezidentů, kteří jsou členy KOPO, a kteří mají též uzavřen pracovní poměr nebo DPČ
  • Dvojí základ daně u daňových rezidentů, kteří mají příjem z DPP a dalšího PPV do výše rozhodného příjmu pro účast na NP Kč bez Prohlášení
  • Příjem do výše rozhodného příjmu pro NP bez Prohlášení u DPČ, PP a ostatních příjmů dle § 6 ZDP
  • Daňové zvýhodnění na dítě
  • Daňové zvýhodnění na dítě uplatňují prarodiče, rodiče vdané dcery
  • Příprava na budoucí povolání a její prokazování – studium na SŠ, studium na VŠ, jazykové kurzy
 • Zdravotní pojištění
  • Ohlašovací povinnosti a častá pochybení zaměstnavatelů – mateřská dovolená, rodičovská dovolená, otcovská dovolená, rodičovský příspěvek, péče alespoň o jedno dítě do 7 let nebo alespoň o 2 děti do 15 let
  • Neplacené volno z důvodu péče o dítě po celý kalendářní měsíc – kódy L a T
  • Vojenské cvičení a zdravotní pojištění
  • Opravy při chybném odvodu zdravotního pojištění, povinnost opravných přehledů, penále, prominutí penále
 • Nemocenské pojištění
  • Změny v NP od 1. 4. 2022 v ohlašovacích povinnostech při ukončení pojištěného zaměstnání
  • Ošetřovné – zrušení společné domácnosti mezi pojištěncem a ošetřovaným u přímé příbuzenské linie, sourozenců, rodičů manžela, manželky, registrovaného partnera, partnerky a manželů navzájem
  • Správné stanovení rozhodného období
  • Otcovská poporodní péče, podpůrčí doba, podmínky čerpání otcovské
  • Nárok na dlouhodobé ošetřovné, podmínky pro nárok na dávku
  • Rozsah vycházek nemocných pojištěnců a jejich kontrola
  • Právo zaměstnavatele sankcionovat zaměstnance a výpovědní důvod – porušení léčebného režimu
 • Povinnosti zaměstnavatele při neplatném rozvázání pracovního poměru
 • Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
 • Srážky ze mzdy
  • Srážky bez souhlasu a se souhlasem, srážky exekuční a srážky na základě dohody
  • Pojem čistá mzda, srážky z čisté mzdy, srážka z hrubé mzdy při přeplatku na dovolené
  • Vyživovací povinnost, nezabavitelná částka, odstupné a nezabavitelná částka
  • Povinnosti zaměstnavatelů při insolvenci zaměstnance – zahájení insolvenčního řízení, rozhodnutí o oddlužení atd.
  • Nové povinnosti zaměstnavatelů v souvislosti s chráněným účtem
  • Závazný formulář – Potvrzení k chráněnému účtu
  • Paušální náhrada nákladů při exekuci
  • Výše paušální náhrady a její absolutní výše
  • Součinnost vůči soudním exekutorům
 • Archivace dat ve mzdové účtárně – lhůty pro archivaci účetních a dalších dokladů, skartace dokumentů u veřejnoprávního původce a u soukromoprávního původce dokumentů
 • Ochrana osobních údajů a časté omyly zaměstnavatelů, zvláštní kategorie osobních údajů, kamerový systém, GDPR
 • Další problémy ve mzdové účtárně
Lektor

Ing. Růžena Klímová

specialistka a konzultantka mzdového účetnictví

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

nebo

ONLINE seminář

živé vysílání

Datum kurzu: 29. - 30. srpna 2024

Čas kurzu: 9-14 hod.

Kód kurzu: P172

Kategorie kurzu: Mzdové účetnictví

Poptat jako firemní kurz

5 700 Kč (s DPH 6 897 Kč)

Další kurzy lektora:

Změny ve mzdovém účetnictví v roce 2024

Lektor:  Ing. Růžena Klímová

Datum:  7. prosince 2023, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P136B

Cena: 1 900 Kč  (s DPH 2 299 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Změny ve mzdovém účetnictví v roce 2024

Lektor:  Ing. Růžena Klímová

Datum:  18. prosince 2023, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P136C

Cena: 1 900 Kč  (s DPH 2 299 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Změny ve mzdovém účetnictví v roce 2024

Lektor:  Ing. Růžena Klímová

Datum:  12. ledna 2024, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P144A

Cena: 1 900 Kč  (s DPH 2 299 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online