Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY PŘI APLIKACI ZÁKONA O DPH

 

Nejčastější chyby při uplatňování DPH v tuzemsku – Ing. Zdeněk Kuneš (9 – 12.30 h.) 

obsah

Nejdůležitější problémy:
 • Stanovení obratu pro registraci plátce – co se zahrnuje, co ne
 • Registrace identifikované osoby – pořízení zboží z JČS, přijetí služby, poskytnutí služby
 • Stanovení místa plnění při poskytnutí služby – základní pravidlo, uvedení v daňovém přiznání
 • Poskytnutí služby vztahující se k nemovité věci s místem plnění v JČS

 

 • Dodání zboží s povinností nebo možností odkupu
 • Vznik povinnosti přiznat daň – poukazy, jednoúčelový, víceúčelový poukaz
 • Uskutečnění zdanitelného plnění – stavební práce, dodání energií, poskytnutí služeb souvisejících s nájmem
 • Chyby při vystavování daňových dokladů – náležitosti, souhrnný daňový doklad
 • Stanovení základu daně, výpočet daně
 • Reklamace, skonta, bonusy – oprava základu daně – oprava odpočtu daně, vazba na KH
 • Oprava základu daně u nedobytné pohledávky, opravné daňové doklady
 • Jak opravit chybu nebo omyl
 • Změny sazeb daně v roce 2020, vyúčtování tepla, vody, vodného a stočného
 • Sazby daně u oprav a rekonstrukce staveb pro bydlení, stavby pro sociální bydlení
 • Sazba daně u dodání stavby pro sociální bydlení, právo stavby
 • Nájem nemovité věci, lhůty, volba zdanění, krátkodobý nájem, ubytovací služba
 • Nájem, u kterého nelze od 1. 1. 2021 uplatnit daň
 • Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně obecně, při samovyměření (pořízení zboží z JČS, režim přenesení daňové povinnosti)
 • Úprava odpočtu daně u oprav provedených na nemovitosti
 • Uplatnění nároku na odpočet daně v poměrné výši u dlouhodobého majetku a u majetku, který není dlouhodobým majetkem
 • Řešení problematiky zničení, ztráty, či odcizení majetku, manka
 • Režim přenesení daňové povinnosti – základní pravidla, časté chyby – celkový přehled použití režimu přenesení daňové povinnosti, institut „dobré víry“
 • Ručení příjemce zdanitelného plnění – rizika, nespolehlivý plátce
 • Zrušení registrace – snížení uplatněného nároku na odpočet daně u majetku pořízeného před zrušením registrace

 

Výklad aktuálních informací k zákonu o DPH
Zodpovídání konkrétních dotazů, diskuze

 


DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi – JUDr. Svatopluk Galočík (13.30 – 17 h.)

obsah

Seminář je sestaven z nejčastějších chyb a omylů, které vedou k nesprávnému stanovení výše daňové povinnosti i nároku na odpočet DPH a následným problémům.
 • Stanovení místa plnění u poskytovaných služeb podle § 9
 • Ustanovení u poskytovaných služeb podle § 9a, 10i
 • Právní úprava přepravy zboží
 • Dodání zboží do jiného členského státu a pořízení zboží z jiného členského státu, zasílání zboží – úprava daňové povinnosti podle § 16 odst. 4 a 5
 • Dovoz zboží z třetí země, vývoz zboží do třetí země, základ daně, výpočet daně – úprava (§ 23, 38, 66)
 • Úprava dne uskutečnění plnění při vývozu
 • Úprava dne uskutečnění zdanitelného plnění u služeb v § 24, 24a
 • Úprava odpočtu daně podle § 73 odst. 1 písm. b
 • Úprava podávání Souhrnného hlášení u poskytovaných služeb (§ 102)
 • Problematika současné i nadcházející právní úpravy DPH v uvedené oblasti
 • Zrušení osvobození při vývozu a při dodání ve svobodných pásmech
 • Rozšíření tuzemského reverse charge
 • Diskuze, řešení vzorových příkladů a konkrétních problémů účastníků semináře
Lektor

Ing. Zdeněk Kuneš

specialista na problematiku DPH, spoluautor zákona o DPH

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

Datum kurzu: 10. září 2020

Čas kurzu: 9-17 hod.

Kód kurzu: P131

Kategorie kurzu: Daně

Poptat jako firemní kurz

Další kurzy lektora:

Změny v zákoně o DPH pro rok 2021

Lektor:  Ing. Zdeněk Kuneš , JUDr. Svatopluk Galočík

Datum:  30. listopadu 2020, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P135A

Cena: 2 400 Kč  (s DPH 2 904 Kč)

Změny v zákoně o DPH pro rok 2021

Lektor:  Ing. Zdeněk Kuneš , JUDr. Svatopluk Galočík

Datum:  9. prosince 2020, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P135B

Cena: 2 400 Kč  (s DPH 2 904 Kč)

Změny v zákoně o DPH pro rok 2021

Lektor:  Ing. Zdeněk Kuneš , JUDr. Svatopluk Galočík

Datum:  27. ledna 2021, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P135C

Cena: 2 400 Kč  (s DPH 2 904 Kč)