Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY PŘI APLIKACI ZÁKONA O DPH

 

Nejčastější chyby při uplatňování DPH v tuzemsku – Ing. Zdeněk Kuneš (9 – 12.30 h.) 

obsah

Nejdůležitější problémy:
  • Stanovení obratu pro registraci plátce – co se zahrnuje, co ne
  • Registrace identifikované osoby – pořízení zboží z JČS, přijetí služby, poskytnutí služby
  • Stanovení místa plnění při poskytnutí služby – základní pravidlo, uvedení v daňovém přiznání
  • Poskytnutí služby vztahující se k nemovité věci s místem plnění v JČS

 

   • Dodání zboží s povinností nebo možností odkupu
   • Vznik povinnosti přiznat daň – poukazy, jednoúčelový, víceúčelový poukaz
   • Uskutečnění zdanitelného plnění – stavební práce, dodání energií, poskytnutí služeb souvisejících s nájmem
   • Chyby při vystavování daňových dokladů – náležitosti, souhrnný daňový doklad
   • Stanovení základu daně, výpočet daně
   • Reklamace, skonta, bonusy – oprava základu daně – oprava odpočtu daně, vazba na KH
   • Oprava základu daně u nedobytné pohledávky, opravné daňové doklady
   • Jak opravit chybu nebo omyl
   • Změny sazeb daně v roce 2020, vyúčtování tepla, vody, vodného a stočného
   • Sazby daně u oprav a rekonstrukce staveb pro bydlení, stavby pro sociální bydlení
   • Sazba daně u dodání stavby pro sociální bydlení, právo stavby
   • Nájem nemovité věci, lhůty, volba zdanění, krátkodobý nájem, ubytovací služba
   • Nájem, u kterého nelze od 1. 1. 2021 uplatnit daň
   • Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně obecně, při samovyměření (pořízení zboží z JČS, režim přenesení daňové povinnosti)
   • Úprava odpočtu daně u oprav provedených na nemovitosti
   • Uplatnění nároku na odpočet daně v poměrné výši u dlouhodobého majetku a u majetku, který není dlouhodobým majetkem
   • Řešení problematiky zničení, ztráty, či odcizení majetku, manka
   • Režim přenesení daňové povinnosti – základní pravidla, časté chyby – celkový přehled použití režimu přenesení daňové povinnosti, institut „dobré víry“
   • Ručení příjemce zdanitelného plnění – rizika, nespolehlivý plátce
   • Zrušení registrace – snížení uplatněného nároku na odpočet daně u majetku pořízeného před zrušením registrace

 

Výklad aktuálních informací k zákonu o DPH Zodpovídání konkrétních dotazů, diskuze

 


DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi – JUDr. Svatopluk Galočík (13.30 – 17 h.)

obsah

Seminář je sestaven z nejčastějších chyb a omylů, které vedou k nesprávnému stanovení výše daňové povinnosti i nároku na odpočet DPH a následným problémům.
   • Stanovení místa plnění u poskytovaných služeb podle § 9
   • Ustanovení u poskytovaných služeb podle § 9a, 10i
   • Právní úprava přepravy zboží
   • Dodání zboží do jiného členského státu a pořízení zboží z jiného členského státu, zasílání zboží – úprava daňové povinnosti podle § 16 odst. 4 a 5
   • Dovoz zboží z třetí země, vývoz zboží do třetí země, základ daně, výpočet daně – úprava (§ 23, 38, 66)
   • Úprava dne uskutečnění plnění při vývozu
   • Úprava dne uskutečnění zdanitelného plnění u služeb v § 24, 24a
   • Úprava odpočtu daně podle § 73 odst. 1 písm. b
   • Úprava podávání Souhrnného hlášení u poskytovaných služeb (§ 102)
   • Problematika současné i nadcházející právní úpravy DPH v uvedené oblasti
   • Zrušení osvobození při vývozu a při dodání ve svobodných pásmech
   • Rozšíření tuzemského reverse charge
   • Diskuze, řešení vzorových příkladů a konkrétních problémů účastníků semináře
 
Lektor

JUDr. Svatopluk Galočík

specialista na problematiku DPH, spoluautor zákona o DPH

Ing. Zdeněk Kuneš

specialista na problematiku DPH, spoluautor zákona o DPH

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

Datum kurzu: 10. září 2020

Čas kurzu: 9-17 hod.

Kód kurzu: P131

Kategorie kurzu: Daně

Poptat jako firemní kurz

2 900 Kč (s DPH 3 509 Kč) , oběd

Další kurzy lektora:

DPH - řešení praktických příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU a do a ze třetích zemí

Lektor:  JUDr. Svatopluk Galočík

Datum:  11. června 2020, 9-16 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P182

Cena: 2 900 Kč  (s DPH 3 509 Kč)

DPH - řešení praktických příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU a do a ze třetích zemí

Lektor:  JUDr. Svatopluk Galočík

Datum:  15. října 2020, 9-16 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P132

Cena: 2 900 Kč  (s DPH 3 509 Kč)