Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY PŘI APLIKACI ZÁKONA O DPH

 

Nejčastější chyby při uplatňování DPH v tuzemsku 
– Ing. Zdeněk Kuneš (9 – 12.30 h.)

obsah

Nejdůležitější problémy:
  • Stanovení obratu pro registraci plátce – co se zahrnuje, co ne
  • Registrace identifikované osoby – jednotlivé případy
  • Stanovení místa plnění při poskytnutí služby – základní pravidlo, uvedení v daňovém přiznání
  • Chyby při stanovení místa plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovité věci

 

  • Vznik povinnosti přiznat daň – poukazy, jednoúčelový, víceúčelový poukaz
  • Chyby při vystavování daňových dokladů – náležitosti
  • Stanovení základu daně
  • Oprava základu daně a výše daně – oprava odpočtu daně, vazba na kontrolní hlášení
  • Nově možnost provedení opravy základu daně u nedobytné pohledávky, opravné daňové doklady
  • Jak opravit chybu nebo omyl
  • Sazby daně u oprav a rekonstrukce staveb pro bydlení, stavby pro sociální bydlení
  • Sazba daně u dodání stavby pro sociální bydlení, právo stavby
  • Nájem nemovité věci, lhůty, volba zdanění, krátkodobý nájem, ubytovací služba
  • Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně obecně, při samovyměření (pořízení zboží z JČS, režim přenesení daňové povinnosti)
  • Úprava odpočtu daně u oprav provedených na nemovitosti
  • Uplatnění nároku na odpočet daně v poměrné výši u dlouhodobého majetku a u majetku, který není dlouhodobým majetkem
  • Řešení problematiky zničení, ztráty, či odcizení majetku, manka
  • Režim přenesení daňové povinnosti – základní pravidla, časté chyby – celkový přehled použití režimu přenesení daňové povinnosti, institut „dobré víry“
  • Ručení příjemce zdanitelného plnění – rizika, nespolehlivý plátce
  • Podávání dodatečného daňového přiznání
  • Zrušení registrace – snížení uplatněného nároku na odpočet daně u majetku pořízeného před zrušením registrace
  • Dopady nesprávného uvedení daně za jiné zdaňovací období
Výklad aktuálních informací k zákonu o DPH
Zodpovídání konkrétních dotazů, diskuze

 

DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi 
– JUDr. Svatopluk Galočík (13.30 – 17 h.)

obsah

Seminář je sestaven z nejčastějších chyb a omylů, které vedou k nesprávnému stanovení výše daňové povinnosti i nároku na odpočet DPH a následným problémům.
  • Stanovení místa plnění u poskytovaných služeb podle § 9
  • Ustanovení u poskytovaných služeb podle § 9a, 10i
  • Právní úprava přepravy zboží
  • Dodání zboží do jiného členského státu a pořízení zboží z jiného členského státu, zasílání zboží – úprava daňové povinnosti podle § 16 odst. 4 a 5
  • Dovoz zboží z třetí země, vývoz zboží do třetí země, základ daně, výpočet daně – úprava (§ 23, 38, 66)
  • Úprava dne uskutečnění plnění při vývozu
  • Úprava dne uskutečnění zdanitelného plnění u služeb v § 24, 24a
  • Úprava odpočtu daně podle § 73 odst. 1 písm. b
  • Úprava podávání Souhrnného hlášení u poskytovaných služeb (§ 102)
  • Problematika současné i nadcházející právní úpravy DPH v uvedené oblasti
  • Zrušení osvobození při vývozu a při dodání ve svobodných pásmech
  • Rozšíření tuzemského reverse charge
  • Diskuze, řešení vzorových příkladů a konkrétních problémů účastníků semináře
Lektor

Ing. Zdeněk Kuneš

specialista na problematiku DPH, spoluautor zákona o DPH

JUDr. Svatopluk Galočík

specialista na problematiku DPH, spoluautor zákona o DPH

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

Datum kurzu: 15. května 2019

Čas kurzu: 9-17 hod.

Kód kurzu: P165

Kategorie kurzu: Daně

Další kurzy lektora:

Změny v zákoně o DPH pro rok 2020

Lektor:  Ing. Zdeněk Kuneš , JUDr. Svatopluk Galočík

Datum:  20. ledna 2020, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P138B

Cena: 2 400 Kč  (s DPH 2 904 Kč)