Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY PŘI APLIKACI ZÁKONA O DPH

 

Nejčastější chyby při uplatňování DPH v tuzemsku
– Ing. Zdeněk Kuneš (9 – 12.30 h.)

obsah

Nejdůležitější problémy:
 • Stanovení obratu pro registraci plátce – co se zahrnuje, co ne
 • Registrace identifikované osoby – jednotlivé případy
 • Stanovení místa plnění při poskytnutí služby – základní pravidlo, výjimky
 • Chyby při stanovení místa plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovité věci

 

 • Vznik povinnosti přiznat daň – poukazy – jednoúčelový, víceúčelový
 • Chyby při vystavování daňových dokladů – náležitosti
 • Chyby při stanovení základu daně, základ daně ve zvláštních případech
 • Oprava základu daně a výše daně, uvedení v daňovém přiznání, vazba na kontrolní hlášení
 • Oprava chyb a omylů, uvedení v daňovém přiznání
 • Sazby daně u oprav a rekonstrukce staveb pro bydlení, stavby pro sociální bydlení – výpočet podlahové plochy, „příslušenství“
 • Prodej pozemku, stavební pozemek
 • Dodání stavby pro sociální bydlení, právo stavby, významná oprava
 • Nájem nemovité věci, volba zdanění, krátkodobý nájem, změny od r. 2021
 • Uplatnění nároku na odpočet daně v běžném režimu, jak uplatnit nárok na odpočet daně v režimu přenesení daňové povinnosti při absenci daňového dokladu
 • Uplatnění nároku na odpočet daně v poměrné výši u dlouhodobého majetku a u majetku, který není dlouhodobým majetkem
 • Řešení problematiky zničení, ztráty, či odcizení majetku, manka, škody
 • Chyby při úpravě odpočtu daně
 • Režim přenesení daňové povinnosti – základní pravidla, časté chyby – celkový přehled použití režimu přenesení daňové povinnosti, návrh změn
 • Institut „dobré víry“
 • Ručení příjemce zdanitelného plnění – rizika, nespolehlivý plátce, jak se ručení vyhnout
 • Kontrolní hlášení, pokuty, promíjení
 • Zrušení registrace, vracení daně u drobného majetku
Výklad aktuálních informací k zákonu o DPH
Zodpovídání konkrétních dotazů, diskuze

 


DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi
– JUDr. Svatopluk Galočík (13.30 – 17 h.)

obsah

Seminář je sestaven z nejčastějších chyb a omylů, které vedou k nesprávnému stanovení výše daňové povinnosti i nároku na odpočet DPH a následným problémům.
 • Stanovení místa plnění u poskytovaných služeb podle § 9
 • Ustanovení u poskytovaných služeb podle § 9a, 10i
 • Právní úprava přepravy zboží
 • Dodání zboží do jiného členského státu a pořízení zboží z jiného členského státu, zasílání zboží – úprava daňové povinnosti podle § 16 odst. 4 a 5
 • Dovoz zboží z třetí země, vývoz zboží do třetí země, základ daně, výpočet daně – úprava (§ 23, 38, 66)
 • Úprava dne uskutečnění plnění při vývozu
 • Úprava dne uskutečnění zdanitelného plnění u služeb v § 24, 24a
 • Úprava odpočtu daně podle § 73 odst. 1 písm. b
 • Úprava podávání Souhrnného hlášení u poskytovaných služeb (§ 102)
 • Problematika současné i nadcházející právní úpravy DPH v uvedené oblasti
 • Zrušení osvobození při vývozu a při dodání ve svobodných pásmech
 • Rozšíření tuzemského reverse charge
 • Diskuze, řešení vzorových příkladů a konkrétních problémů účastníků semináře
Lektor

Ing. Zdeněk Kuneš

specialista na problematiku DPH, spoluautor zákona o DPH

JUDr. Svatopluk Galočík

specialista na problematiku DPH, spoluautor zákona o DPH

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

Datum kurzu: 13. května 2020

Čas kurzu: 9-17 hod.

Kód kurzu: P181

Kategorie kurzu: Daně

Poptat jako firemní kurz

2 900 Kč (s DPH 3 509 Kč) , oběd