Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY PŘI APLIKACI ZÁKONA O DPH

 

Nejčastější chyby při uplatňování DPH v tuzemsku

obsah

Nejdůležitější problémy:
 • Stanovení obratu pro registraci plátce od 1. 1. 2023, zpětná registrace
 • Registrace identifikované osoby – pořízení zboží z JČS, přijetí služby, poskytnutí služby
 • Stanovení místa plnění při dodání zboží
 • Prodej zboží na dálku, použití režimu EU
 • Stanovení místa plnění při poskytnutí služby – základní pravidlo, uvedení v daňovém přiznání
 • Poskytnutí služby vztahující se k nemovité věci s místem plnění v JČS – nový režim

 

 • Vyjmutí dlouhodobého majetku z obchodního majetku (automobil pro soukromou potřebu)
 • Dodání zboží s povinností nebo možností odkupu
 • Uskutečnění zdanitelného plnění – stavební práce, dodání energií, poskytnutí služeb souvisejících s nájmem, věcná břemena
 • Chyby při vystavování daňových dokladů – náležitosti
 • Stanovení základu daně, výpočet daně, zaokrouhlování
 • Reklamace, skonta, bonusy – oprava základu daně – oprava odpočtu daně, vazba na KH
 • Oprava základu daně u nedobytné pohledávky, opravné daňové doklady
 • Jak opravit chybu nebo omyl
 • Vyúčtování tepla, vodného a stočného
 • Nájem nemovité věci, lhůty, volba zdanění, krátkodobý nájem, ubytovací služba
 • Nájem, u kterého nelze uplatnit daň, chyby
 • Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně obecně, při samovyměření (pořízení zboží z JČS, režim přenesení daňové povinnosti)
 • Úprava odpočtu daně u oprav provedených na nemovitosti
 • Řešení problematiky zničení, ztráty, či odcizení majetku, manka
 • Režim přenesení daňové povinnosti – časté chyby
 • Zrušení registrace – snížení uplatněného nároku na odpočet daně u majetku pořízeného před zrušením registrace
Výklad aktuálních informací k zákonu o DPH 
Zodpovídání konkrétních dotazů, diskuze   

 


DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi Obsah: Seminář je sestaven z nejčastějších chyb a omylů, které vedou k nesprávnému stanovení výše daňové povinnosti i nároku na odpočet DPH a následným problémům.
 • Stanovení místa plnění při dodání zboží (§ 7)
 • Místo plnění při prodeji zboží na dálku (§ 8)
 • Stanovení místa plnění u poskytovaných služeb podle § 9, povinnost přiznat daň u přeshraničních služeb (§ 24 a 24a), nárok na odpočet daně (§ 73)
 • Stanovení místa plnění v ostatních případech – služby vztahující se k nemovité věci, přeprava zboží osobě nepovinné k dani, práce na movité věci a další (§ 9a, 10i)
 • Prodej zboží na dálku
 • Místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu (§ 11)
 • Pořízení zboží z jiného členského státu (§ 16)
 • Třístranný obchod (§ 17)
 • Prodej zboží v režimu skladu (§ 18)
 • Dodání zboží do jiného členského státu, prokazování přepravy – nařízení Rady 282/2011, souhrnné hlášení (§ 102), daňový doklad
 • Dovoz zboží, vývoz zboží, základ daně, výpočet daně – úprava (§ 23, 38, 66), daňové doklady
 • Zvláštní režim jednoho správního místa
 • Diskuze, řešení vzorových příkladů a konkrétních problémů účastníků semináře
Lektor

Ing. Zdeněk Kuneš

specialista na problematiku DPH, spoluautor zákona o DPH

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

nebo

ONLINE seminář

živé vysílání

Datum kurzu: 26. června 2023

Čas kurzu: 9-16 hod.

Kód kurzu: P191

Kategorie kurzu: Daně

Poptat jako firemní kurz

3 200 Kč (s DPH 3 872 Kč) , oběd

Další kurzy lektora:

DPH - řešení praktických příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU a do a ze třetích zemí

Lektor:  Ing. Zdeněk Kuneš

Datum:  13. června 2023, 9-16 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P192

Cena: 3 200 Kč  (s DPH 3 872 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Nejčastější chyby a omyly při aplikaci zákona o DPH

Lektor:  Ing. Zdeněk Kuneš

Datum:  27. září 2023, 9-16 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P156

Cena: 3 200 Kč  (s DPH 3 872 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

DPH - řešení praktických příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU a do a ze třetích zemí

Lektor:  Ing. Zdeněk Kuneš

Datum:  11. října 2023, 9-16 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P157

Cena: 3 200 Kč  (s DPH 3 872 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online