Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY PŘI APLIKACI ZÁKONA O DPH

 

Nejčastější chyby při uplatňování DPH v tuzemsku

obsah

Nejdůležitější problémy:
 • Stanovení obratu pro registraci plátce, zpětná registrace
 • Registrace identifikované osoby – pořízení zboží z JČS, přijetí služby, poskytnutí služby
 • Stanovení místa plnění při dodání zboží
 • Stanovení místa plnění při poskytnutí služby – základní pravidlo, uvedení v daňovém přiznání
 • Poskytnutí služby vztahující se k nemovité věci s místem plnění v JČS – nový režim

 

 • Vyjmutí dlouhodobého majetku z obchodního majetku (automobil pro soukromou potřebu)
 • Dodání zboží s povinností nebo možností odkupu
 • Uskutečnění zdanitelného plnění – stavební práce, dodání energií, poskytnutí služeb souvisejících s nájmem, věcná břemena
 • Chyby při vystavování daňových dokladů – náležitosti
 • Stanovení základu daně, výpočet daně, zaokrouhlování
 • Reklamace, skonta, bonusy – oprava základu daně – oprava odpočtu daně, vazba na KH
 • Oprava základu daně u nedobytné pohledávky, opravné daňové doklady
 • Jak opravit chybu nebo omyl
 • Vyúčtování tepla, vody, vodného a stočného, rozdíl mezi stravovací službou a dodáním potravin
 • Nájem nemovité věci, lhůty, volba zdanění, krátkodobý nájem, ubytovací služba
 • Nájem, u kterého nelze od 1. 1. 2021 uplatnit daň, chyby
 • Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně obecně, při samovyměření (pořízení zboží z JČS, režim přenesení daňové povinnosti)
 • Úprava odpočtu daně u oprav provedených na nemovitosti
 • Řešení problematiky zničení, ztráty, či odcizení majetku, manka
 • Režim přenesení daňové povinnosti – časté chyby
 • Zrušení registrace – snížení uplatněného nároku na odpočet daně u majetku pořízeného před zrušením registrace
Výklad aktuálních informací k zákonu o DPH
Zodpovídání konkrétních dotazů, diskuze

 

DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi

obsah

Seminář je sestaven z nejčastějších chyb a omylů, které vedou k nesprávnému stanovení výše daňové povinnosti i nároku na odpočet DPH a následným problémům.
 • Stanovení místa plnění u poskytovaných služeb podle § 9, povinnost přiznat daň u přeshraničních služeb (§ 24 a 24a), nárok na odpočet daně (§ 73)
 • Ustanovení u poskytovaných služeb podle § 9a, 10i
 • Právní úprava přepravy zboží
 • Místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu (§ 11), definice pořízení zboží z jiného členského státu (§ 16)
 • Dodání zboží do jiného členského státu, prokazování přepravy – nařízení Rady 282/2011, souhrnné hlášení (§ 102)
 • Dovoz zboží, vývoz zboží, základ daně, výpočet daně – úprava (§ 23, 38, 66)
 • Diskuze, řešení vzorových příkladů a konkrétních problémů účastníků semináře
Lektor

Ing. Zdeněk Kuneš

specialista na problematiku DPH, spoluautor zákona o DPH

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

nebo

ONLINE seminář

živé vysílání

Datum kurzu: 27. června 2022

Čas kurzu: 9-16 hod.

Kód kurzu: P196

Kategorie kurzu: Daně

Poptat jako firemní kurz

Další kurzy lektora:

DPH - řešení praktických příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU a do a ze třetích zemí

Lektor:  Ing. Zdeněk Kuneš

Datum:  13. června 2023, 9-16 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P192

Cena: 3 200 Kč  (s DPH 3 872 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Nejčastější chyby a omyly při aplikaci zákona o DPH

Lektor:  Ing. Zdeněk Kuneš

Datum:  26. června 2023, 9-16 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P191

Cena: 3 200 Kč  (s DPH 3 872 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Nejčastější chyby a omyly při aplikaci zákona o DPH

Lektor:  Ing. Zdeněk Kuneš

Datum:  27. září 2023, 9-16 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P156

Cena: 3 200 Kč  (s DPH 3 872 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online