Košík je prázdný.

Kongress Pracovní právo a personalistika 2024

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY V PÍSEMNÉM I MLUVENÉM VYJADŘOVÁNÍ
z hlediska jazykové správnosti a vhodnosti

null

pro

Určeno pro všechny, kteří pozapomněli, co se učili ve škole při češtině, nebo jsou přesvědčeni, že je škola na potřeby současné jazykové praxe připravila nedostatečně.

obsah

Nejčastější chyby v mluveném a zvláště v psaném vyjadřování:
  • Které změny přinesla poslední pravopisná úprava
  • Novinky v normě pro úpravu písemností (ČSN 01 6910)
  • Jak chybějící čárka, nebo naopak čárka navíc, může změnit význam sdělení
  • Nejfrekventovanější pravopisné chyby

 

  • Chyby v příčinném navazování vět na sebe a v logické argumentaci
  • Nefunkční užití sekundárních předložek
  • Nelogická stavba vět a souvětí
  • Nevhodně užitá slova a chybně tvořené tvary některých slov

metody

Konkrétní procvičování jednotlivých jazykových jevů, tvorba textů a jejich případná oprava, řešení individuálních jazykových problémů účastníků kurzu.
Lektor

doc. PhDr. Eva Hájková, CSc.

Univerzita Karlova v Praze

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

nebo

ONLINE seminář

živé vysílání

Datum kurzu: 2. února 2024

Čas kurzu: 9-15 hod.

Kód kurzu: P045

Kategorie kurzu: Rozvoj osobnosti

Poptat jako firemní kurz

2 900 Kč (s DPH 3 509 Kč)

Další kurzy lektora:

Nejčastější chyby v písemném i mluveném vyjadřování z hlediska jazykové správnosti a vhodnosti

Lektor:  doc. PhDr. Eva Hájková, CSc.

Datum:  2. února 2024, 9-15 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P063

Cena: 2 900 Kč  (s DPH 3 509 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Obchodní, úřední a firemní korespondence

Lektor:  doc. PhDr. Eva Hájková, CSc.

Datum:  6. května 2024, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P070

Cena: 2 900 Kč  (s DPH 3 509 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online