Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZAMĚSTNAVATELŮ při aplikaci zákoníku práce
a aktuality

DŮSLEDKY CHYBNĚ FORMULOVANÝCH SMLUV

DŮSLEDKY CHYBNĚ FORMULOVANÝCH SMLUV

pro

Určeno pro vedoucí zaměstnance, zaměstnance právních a personálních útvarů, jednatele a další zájemce z oblasti právní a personální praxe.

cíl

Seminář je zaměřen na nejčastěji se vyskytující chyby při aplikaci zákoníku práce a souvisejících pracovněprávních předpisů v praxi. Jeho účelem je upozornit účastníky názornou formou na formulačně nejasná či obvykle nesprávně interpretovaná ustanovení zákona a důsledky jejich chybného uplatnění spočívající zejména v neplatnosti/nicotnosti příslušného právního jednání, zbytečných soudních sporech či možnosti uložení sankcí (pokut) kontrolními orgány. Výklad právní úpravy bude demonstrován na příkladech z personální praxe a doplněn judikaturou Nejvyššího soudu. Součástí semináře bude též informace o obsahu aktuálních novelizací zákoníku práce.

obsah

 • Nedostatky vyskytující se v právních jednáních, která pracovněprávní vztahy zakládají a mění (pracovní smlouva, jmenování vedoucího zaměstnance, jeho odvolání a nabídková povinnost zaměstnavatele)
 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – praktická doporučení týkající se jejich uzavírání a souvislost se zdravotním a sociálním pojištěním
 • Podmínky změny pracovního poměru ze zákona z doby určité na dobu neurčitou
 • Přechod práv a povinností na jiný zaměstnavatelský subjekt, nároky vyplývající z kolektivní smlouvy a nová úprava podmínek
 • Home office – výhody a rizika, pravidla týkající se pracovní doby a překážek v práci
 • Nejčastější chyby zaměstnavatelů při propouštění zaměstnanců a zásadní změna počítání lhůt pro podání žaloby
 • Možnosti zaměstnavatele v oblasti kontroly zaměstnanců, současná pravidla pro provádění zkoušek na alkohol a jiné návykové látky
 • Zastupování zaměstnankyň (zaměstnanců) v době mateřské a rodičovské dovolené a důsledky chybně formulovaných smluv
 • Sdílené pracovní místo – praktické zkušenosti
 • Zvyšování a prohlubování kvalifikace – možnost uzavření kvalifikační dohody a právní důsledky jejích obsahových nedostatků
 • Kdy a jak správně uzavírat konkurenční doložku
 • Nelegální práce – znaky a možnost postihu ze strany kontrolních orgánů
 • Aktuální judikatura NS ve věcech pracovněprávních

metody

Výklad, modelové příklady, případy z praxe.
Lektor

doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.

Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

nebo

ONLINE seminář

živé vysílání

Datum kurzu: 10. února 2023

Čas kurzu: 9-14 hod.

Kód kurzu: P103

Kategorie kurzu: Pracovní právo

Poptat jako firemní kurz

2 700 Kč (s DPH 3 267 Kč)

Další kurzy lektora:

Zákoník práce v roce 2023 - aktuality, změny a zkušenosti z praxe

Lektor:  doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.

Datum:  5. ledna 2023, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P132

Cena: 1 900 Kč  (s DPH 2 299 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Nejčastější chyby zaměstnavatelů při aplikaci zákoníku práce a aktuality

Lektor:  doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.

Datum:  10. února 2023, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P135

Cena: 2 700 Kč  (s DPH 3 267 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online