Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZAMĚSTNAVATELŮ při aplikaci zákoníku práce
a aktuality

DŮSLEDKY CHYBNĚ FORMULOVANÝCH SMLUV

DŮSLEDKY CHYBNĚ FORMULOVANÝCH SMLUV

Pro

Určeno pro vedoucí zaměstnance, zaměstnance právních a personálních útvarů, jednatele a další zájemce z oblasti právní a personální praxe.

Cíl

Seminář je zaměřen na nejčastěji se vyskytující chyby při aplikaci zákoníku práce a souvisejících pracovněprávních předpisů v praxi. Jeho účelem je upozornit účastníky názornou formou na formulačně nejasná či obvykle nesprávně interpretovaná ustanovení zákona a důsledky jejich chybného uplatnění spočívající zejména v neplatnosti/nicotnosti příslušného právního jednání, zbytečných soudních sporech či možnosti uložení sankcí (pokut) kontrolními orgány.

 

Výklad právní úpravy bude demonstrován na příkladech z personální praxe a doplněn aktuální judikaturou Nejvyššího soudu. Součástí semináře bude též informace o obsahu aktuálních novelizací zákoníku práce.

Obsah

 • Nedostatky vyskytující se v právních jednáních, která pracovněprávní vztahy zakládají a mění (pracovní smlouva, jmenování vedoucího zaměstnance, jeho odvolání a nabídková povinnost zaměstnavatele)
 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – praktická doporučení týkající se jejich uzavírání a významné změny, které přinesla novela zákoníku práce
 • Podmínky změny pracovního poměru ze zákona z doby určité na dobu neurčitou
 • Přechod práv a povinností na jiný zaměstnavatelský subjekt, nároky vyplývající z kolektivní smlouvy a nová úprava podmínek podle novely zákoníku práce
 • Práce na dálku – výhody a rizika, pravidla týkající se pracovní doby, dovolené a překážek v práci
 • Nejčastější chyby zaměstnavatelů při propouštění zaměstnanců a zásadní změna počítání lhůt pro podání žaloby na neplatnost
 • Možnosti zaměstnavatele v oblasti kontroly zaměstnanců, nová pravidla pro provádění zkoušek na alkohol a jiné návykové látky
 • Zastupování zaměstnankyň (zaměstnanců) v době mateřské a rodičovské dovolené a důsledky chybně formulovaných smluv
 • Zvyšování a prohlubování kvalifikace – možnost uzavření kvalifikační dohody a právní důsledky jejích obsahových nedostatků
 • Kdy a jak správně uzavírat konkurenční doložkuzásadní změna judikatury
 • Nelegální práce – znaky a možnost postihu ze strany kontrolních orgánů
 • Doručování v pracovněprávních vztazích a zásadní změna v novele ZP
 • Aktuální judikatura NS ve věcech pracovněprávních

Metody

Výklad, modelové příklady, případy z praxe.
Lektor

doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.

Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

nebo

ONLINE seminář

živé vysílání

Datum kurzu: 17. května 2024

Čas kurzu: 9-14 hod.

Kód kurzu: P126

Kategorie kurzu: Pracovní právo

Poptat jako firemní kurz

2 700 Kč (s DPH 3 267 Kč)

Další kurzy lektora:

Zákoník práce v roce 2024 - aktuality, změny a zkušenosti z praxe

Lektor:  doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.

Datum:  12. ledna 2024, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P121

Cena: 2 700 Kč  (s DPH 3 267 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online