Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

NEJČASTĚJŠÍ ÚČETNÍ A DAŇOVÉ CHYBY

CHYBY, KTERÉ VEDOU K DAŇOVÝM DOMĚRKŮM

CHYBY, KTERÉ VEDOU K DAŇOVÝM DOMĚRKŮM

pro

Určeno pro pracovníky finančních účtáren, auditory a daňové poradce.

Cíl

Upozornění na časté chyby v účetnictví a daních ve vazbě na závěry daňových kontrol, závěry koordinačních výborů a judikatury.

obsah

  • Účetní chyby, které vedou k daňovým doměrkům – účtování časového rozlišení a dohadných položek, účtování dlouhodobého majetku, opravné položky, rezervy
  • Časové rozlišení podle zákona o daních z příjmů ve vazbě na pokyn GFŘ D-22
  • Finanční a operativní leasing – časové rozlišení, předčasné ukončení smlouvy

 

  • Odpisování dlouhodobého majetku podle zákona o daních z příjmů – zahájení odpisování, přerušení daňových odpisů, prodej odpisovaného majetku, škody na majetku, technické zhodnocení
  • Drobný dlouhodobý majetek
  • Závazky po splatnosti
  • Bezúplatná plnění
  • Daňové kontroly na ceny obvyklé
  • Finanční úvěrové nástroje – pravidla nízké kapitalizace
  • Ostatní daňové a nedaňové výdaje
Lektor

Bc. Marta Šťastná

daňová poradkyně

Místo

ONLINE seminář

živé vysílání

Datum kurzu: 11. března 2022

Čas kurzu: 9-14 hod.

Kód kurzu: P205

Kategorie kurzu: Daně

Poptat jako firemní kurz