Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
v roce 2019 a evidenční listy důchodového pojištění

null

cíl

Seznámení s platnou právní úpravou v oblasti nemocenského pojištění a ELDP. Účastníci budou na příkladech upozorněni na nejčastější závady, které se vyskytují při vedení ELDP.

obsah

Součástí semináře bude výklad všech přijatých i připravovaných úprav a aktualit v oblasti nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení k 1. 1. 2019, včetně informace o změnách v přijatých zákonech a jejich dopad do oblasti pojistného na sociální zabezpečení a nemocenského pojištění.

 

 • Výklad k zákonu o nemocenském pojištění včetně všech přijatých i připravovaných změn
  • Účast na nemocenském pojištění, vznik a zánik
  • Navazující pracovní poměry
  • Zaměstnání malého rozsahu
  • Dohody o pracovní činnosti
  • Dohody o provedení práce
  • Výpočet a výše dávek
  • Denní vyměřovací základ
  • Peněžitá pomoc v mateřství
  • Samostatná část bude věnována dávce Otcovská a dávce Dlouhodobé ošetřovné vč. podmínek nároku na dávku
 • Výklad k zákonu o pojistném na sociální zabezpečení včetně změn
 • Náhrada mzdy v prvních čtrnácti kalendářních dnech pracovní neschopnosti
 • Aktuality
 • Diskuze

Evidenční listy důchodového pojištění
 • Příklady vyplňování ELDP
 • Zaměstnání a zaměstnání malého rozsahu
 • Dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce
 • Peněžitá pomoc v mateřství, mateřská dovolená a zúčtovaný příjem
 • Neplatné rozvázání pracovního poměru
 • Zaměstnání po vzniku nároku na řádný starobní důchod
 • ELDP odesílaný k žádosti o invalidní důchod, předčasný starobní důchod a starobní důchod
 • ELDP zaměstnanců, kteří jsou zároveň tzv. vojáky v záloze ve výkonu vojenské činné služby
 • Vyloučené a odečítané doby
 • Opravy již odeslaných ELDP
Lektor

Jana Dorčáková

ČSSZ

Martina Huřťáková

pracovnice oddělení nemocenského pojištění ČSSZ

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

Datum kurzu: 11. prosince 2018

Čas kurzu: 9-13 hod.

Kód kurzu: P126

Kategorie kurzu: Mzdové účetnictví

Další kurzy lektora:

Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2020 a evidenční listy důchodového pojištění

Lektor:  Jana Dorčáková , Martina Huřťáková

Datum:  22. ledna 2020, 9-13 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P126B

Cena: 1 900 Kč  (s DPH 2 299 Kč)

Evidenční listy důchodového pojištění v roce 2020 - aktuality

Lektor:  Jana Dorčáková

Datum:  12. února 2020, 9-13 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P128A

Cena: 1 900 Kč  (s DPH 2 299 Kč)

Evidenční listy důchodového pojištění v roce 2020 - aktuality

Lektor:  Jana Dorčáková

Datum:  25. února 2020, 9-13 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P128B

Cena: 1 900 Kč  (s DPH 2 299 Kč)