Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
v roce 2021 a evidenční listy důchodového pojištění

null

cíl

Seznámení s platnou právní úpravou v oblasti nemocenského pojištění a ELDP. Účastníci budou na příkladech upozorněni na nejčastější závady, které se vyskytují při vedení ELDP.

obsah

Výklad k zákonu o nemocenském pojištění včetně všech přijatých i připravovaných změn:
 • eNeschopenka
  • Rozhodnutí ve věci dočasné pracovní neschopnosti
  • Povinnosti a oprávnění dočasně práce neschopných pojištěnců

 

   • Povinnosti a oprávnění zaměstnavatelů, vč. informace o aktuálním tiskopisu Příloha k žádosti o dávku
   • Povinnosti ošetřujících lékařů
   • Služby pro zaměstnavatele na ePortálu ČSSZ
    • Speciální e-Podání DZDPN eNeschopenky
    • Nastavení automatických notifikací zaměstnavateli
  • Informace o aktuálních změnách v sociálním pojištění
   • Výpočet dávek – výše redukčních hranic, maximálního vyměřovacího základu a dalších ukazatelů
   • Změny v pojistném na sociální zabezpečení
   • Změny v nemocenském pojištění
  • Nemocenské pojištění
  • Dávky NP
   • Otcovská
    • Podmínky nároku na otcovskou
    • Podpůrčí doba u otcovské
    • Výše otcovské
    • Konkrétní příklady k uvedeným oblastem
   • Dlouhodobé ošetřovné
    • Podmínky nároku na dlouhodobé ošetřovné
    • Podpůrčí doba u dlouhodobého ošetřovného
    • Výše dlouhodobého ošetřovného
    • Konkrétní příklady k výše uvedeným oblastem
  • Informace o aktuálních změnách v sociálním pojištění
  • Diskuze, odpovědi na dotazy

Evidenční listy důchodového pojištění
  • Příklady vyplňování ELDP
  • Zaměstnání a zaměstnání malého rozsahu
  • Dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce
  • Peněžitá pomoc v mateřství, mateřská dovolená a zúčtovaný příjem
  • Neplatné rozvázání pracovního poměru
  • Zaměstnání po vzniku nároku na řádný starobní důchod
  • ELDP odesílaný k žádosti o invalidní důchod, předčasný starobní důchod a starobní důchod
  • ELDP zaměstnanců, kteří jsou zároveň tzv. vojáky v záloze ve výkonu vojenské činné služby
  • Vyloučené a odečítané doby
  • Opravy již odeslaných ELDP
Lektor

Martina Huřťáková

ČSSZ

Jana Dorčáková

ČSSZ

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

Datum kurzu: 15. prosince 2020

Čas kurzu: 9-13 hod.

Kód kurzu: P122B

Kategorie kurzu: Mzdové účetnictví

Poptat jako firemní kurz

1 900 Kč (s DPH 2 299 Kč)

Další kurzy lektora:

Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2021 a evidenční listy důchodového pojištění

Lektor:  Martina Huřťáková , Jana Dorčáková

Datum:  15. prosince 2020, 9-13 hod.

Místo: ONLINE seminář       Kód: O122B

Cena: 950,413 Kč  (s DPH 1 150 Kč)

Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2021 a evidenční listy důchodového pojištění

Lektor:  Martina Huřťáková , Jana Dorčáková

Datum:  20. ledna 2021, 9-13 hod.

Místo: ONLINE seminář       Kód: O157

Cena: 950,413 Kč  (s DPH 1 150 Kč)

Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2021 a evidenční listy důchodového pojištění

Lektor:  Martina Huřťáková , Jana Dorčáková

Datum:  20. ledna 2021, 9-13 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P157

Cena: 1 900 Kč  (s DPH 2 299 Kč)