Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA WHISTLEBLOWINGU
- ochrana oznamovatelů protiprávního jednání

NOVELA
null

pro

Určeno pro pracovníky personálních oddělení, vedoucí zaměstnance, právníky zabývajícími se pracovním právem.

cíl

Cílem semináře je seznámit účastníky s novou právní úpravou, která má chránit oznamovatele protiprávního jednání. Právní úprava vychází z evropské směrnice a musí být ve členských státech implementována nejpozději 17. 12. 2021.

 

Podstatou úpravy je, že zaměstnavatelé musejí zabránit, aby vůči oznamovateli protiprávního jednání byla následně uplatněna odvetná opatření, která by jej poškozovala, typicky není možné oznamovateli snížit mzdu nebo jej propustit. Tato povinnost se týká všech zaměstnanců.

 

Druhým pilířem je, že každý zaměstnavatel, který zaměstnává více než 25 zaměstnanců (včetně tzv. dohodářů, částečných úvazků nebo agenturních zaměstnanců), musí zavést interní oznamovací systém v podobě striktně zabezpečené emailové schránky či telefonní (záznamníkové) linky, a to nejpozději do 31. 3. 2022.

 

Česká právní úprava jde významně nad požadavky evropské směrnice, která se má vztahovat jen na oznámení protiprávního jednání ve specifických oblastech, jako jsou praní špinavých peněz, daňové machinace, zadávání veřejných zakázek, ochrany osobních údajů apod. Nový zákon ochranu přiznává i při oznámení jakéhokoliv protiprávního jednání, pokud má znaky trestného činu nebo přestupku – jinak řečeno, oznámení jakéhokoliv přestupku zaměstnavatele v oblasti zaměstnanosti (např. neproplácení přesčasové práce nebo porušení BOZP předpisů) bude spadat pod výše uvedenou ochranu. Hrozí tak, že novou úpravu budou zneužívat zaměstnanci, například když se budou obávat svého propuštění. Seminář bude zaměřen na pracovněprávní aspekty, tedy podávání oznámení zaměstnanci standardních zaměstnavatelů (nikoliv třeba oznámeními souvisejícími s činností obcí nebo oznámeními státních zaměstnanců).

obsah

  • Představení oblastí, ve kterých budou oznamovatelé protiprávního jednání chráněni proti odvetným opatřením (jak uvedeno výše, okruh dle české úpravy je velmi široký)
  • Vysvětlení, kdo spadá do skupiny chráněných osob – nejedná se jen o zaměstnance, ale i o statutární orgány, spolupracující OSVČ, zájemce o práci, kandidáty či dobrovolníky apod.
  • Specifikování, jaká opatření budou považována za odvetná (může jít i o odebrání benefitu, neprodloužení smlouvy na dobu určitou apod.) a kdy naopak bude opatření možné (v závislosti na konkrétních okolnostech případu)
  • Představení způsobů, jak bude možné oznámení podat – za oznámení se bude považovat i „standardní“ podnět kontrolním orgánům, nejenom podání prostřednictvím interního oznamovacího systému zaměstnavatele (proto se s celou problematikou budou potkávat i malí zaměstnavatelé, kteří ani nemusejí mít interní systém zaveden)
  • Podrobně bude vysvětleno, jak má povinný interní oznamovací systém vypadat a jak s ním má nakládat příslušná pověřená osoba
  • Budou zmíněny i možnosti outsourcování či sdílení oznamovacího systému
  • Představeny budou i sankce (pokuty), které hrozí především zaměstnavatelům (např. pokud nezavedou povinný oznamovací systém nebo pokud nezabrání v přijetí odvetného opatření)
Lektor

JUDr. Jaroslav Škubal

advokát, v rámci advokátní praxe vede pracovněprávní oddělení v Praze a Bratislavě

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

Datum kurzu: 25. října 2021

Čas kurzu: 14-17 hod.

Kód kurzu: P183

Kategorie kurzu: Pracovní právo

Poptat jako firemní kurz

1 900 Kč (s DPH 2 299 Kč)

Další kurzy lektora:

Nová právní úprava whistleblowingu - ochrana oznamovatelů protiprávního jednání

Lektor:  JUDr. Jaroslav Škubal

Datum:  25. října 2021, 14-17 hod.

Místo: ONLINE seminář       Kód: O183

Cena: 1 900 Kč  (s DPH 2 299 Kč)