Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

OBCHODNÍ KORESPONDENCE z pohledu současné češtiny - interpunkce, větná stavba, výběr slov a slovních spojení

ONLINE SEMINÁŘ
ZÁLUDNOSTI STYLISTIKY

ZÁLUDNOSTI STYLISTIKY

cíl

Seznámit se s častými stylistickými nedostatky.

obsah

Syntaktické jevy
  • Shoda přísudku s podmětem, zejména psaní i – y v příčestí minulém
  • Interpunkční čárka: podrobný výklad o kladení čárky v jednoduché větě a v souvětí
  • Ostatní interpunkční znaménka, zejména uvozovky a jejich umístění
  • Slovesné a jmenné vazby: chybné užití vazeb u vybraných slov, konkurence předložek na a v
  • Chyby ve větné stavbě: nevhodný slovosled, jmenné konstrukce, dlouhá souvětí

 

Výběr slov a slovních spojení
  • Slova spisovná a nespisovná: lze nespisovné výrazy používat v obchodní korespondenci?
  • Synonyma v obchodní korespondenci
  • Záludnosti v užívání zájmen
  • Nadbytečné užívání některých nevlastních předložek (např. v rámci)
  • Používání přejatých slov, míra jejich vhodnosti

METODY

Výklad, procvičování jednotlivých jevů formou cvičení, odpovědi na konkrétní dotazy.
Lektor

PhDr. Ivana Svobodová

lingvistka

Místo

ONLINE seminář

živé vysílání

Datum kurzu: 4. června 2021

Čas kurzu: 9-15 hod.

Kód kurzu: O070B

Kategorie kurzu: Rozvoj osobnosti

Poptat jako firemní kurz

2 900 Kč (s DPH 3 509 Kč)

Další kurzy lektora:

Obchodní korespondence z pohledu současné češtiny - 2denní

Lektor:  PhDr. Ivana Svobodová

Datum:  3. června 2021, 9-15 hod.

Místo: ONLINE seminář       Kód: O070A

Cena: 2 900 Kč  (s DPH 3 509 Kč)

Obchodní korespondence z pohledu současné češtiny - 2denní

Lektor:  PhDr. Ivana Svobodová

Datum:  3. - 4. června 2021, 9-15 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P070

Cena: 4 100 Kč  (s DPH 4 961 Kč)

Obchodní korespondence z pohledu současné češtiny - 2denní

Lektor:  PhDr. Ivana Svobodová

Datum:  3. června 2021, 9-15 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P070A

Cena: 2 900 Kč  (s DPH 3 509 Kč)