Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

OBCHODNÍ KORESPONDENCE z pohledu současné češtiny - 2denní

Můžete se přihlásit na celý cyklus nebo jednotlivé moduly.

OBCHODNÍ KORESPONDENCE z pohledu současné češtiny
- úprava dopisů a e-mailů, pravopis, tvarosloví

PRAVOPIS - PŘEHLED ZMĚN

PRAVOPIS - PŘEHLED ZMĚN

Pro

Určeno pro všechny, kteří se chtějí zdokonalit v obchodní korespondenci a nechtějí se dopouštět formálních a jazykových chyb.

Cíl

Osvojit si základní zásady pro vyhotovování úředních písemností na základě normy ČSN 01 6910. Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory, zdokonalit se v českém pravopisu, tvarosloví a seznámit se s častými stylistickými nedostatky.

Obsah

ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory
  • Přehled změn, které přinesla novela z r. 2014
  • Klasická a e-mailová korespondence: rozdíly a shody

 

Formální jevy
  • Uspořádání dopisu, jeho jednotlivé části
  • Psaní adres, data, časových údajů, peněžních částek, výčtů
  • Oslovení, pozdravné formulace
Pravopisné jevy
  • Psaní zkratek a značek
  • Psaní čísel a číselných výrazů
  • Pomlčka a spojovník
  • Psaní dohromady a zvlášť
  • Psaní i – y v některých slovech a tvarech
  • Psaní velkých písmen
  • Psaní přejatých slov
Tvaroslovné jevy
  • Tvary obecných podstatných jmen, ve kterých se často chybuje
  • Skloňování osobních jmen, zejména tvary 3. a 5. pádu
  • Tvary číslovek a zájmen, ve kterých se často chybuje
  • Slovesné tvary, ve kterých se často chybuje

Metody

Výklad, procvičování jednotlivých jevů formou cvičení, odpovědi na konkrétní dotazy.
Lektor

PhDr. Ivana Svobodová

lingvistka

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

nebo

ONLINE seminář

živé vysílání

Datum kurzu: 6. června 2024

Čas kurzu: 9-15 hod.

Kód kurzu: P064A

Kategorie kurzu: Rozvoj osobnosti

Poptat jako firemní kurz

2 900 Kč (s DPH 3 509 Kč)

OBCHODNÍ KORESPONDENCE z pohledu současné češtiny - interpunkce, větná stavba, výběr slov a slovních spojení

ZÁLUDNOSTI STYLISTIKY

ZÁLUDNOSTI STYLISTIKY

Cíl

Seznámit se s častými stylistickými nedostatky.

Obsah

Syntaktické jevy
 • Shoda přísudku s podmětem, zejména psaní i – y v příčestí minulém
 • Interpunkční čárka: podrobný výklad o kladení čárky v jednoduché větě a v souvětí
 • Ostatní interpunkční znaménka, zejména uvozovky a jejich umístění
 • Slovesné a jmenné vazby: chybné užití vazeb u vybraných slov, konkurence předložek na a v

 

 • Chyby ve větné stavbě: nevhodný slovosled, jmenné konstrukce, dlouhá souvětí
Výběr slov a slovních spojení
 • Slova spisovná a nespisovná: lze nespisovné výrazy používat v obchodní korespondenci?
 • Synonyma v obchodní korespondenci
 • Záludnosti v užívání zájmen
 • Nadbytečné užívání některých nevlastních předložek (např. v rámci)
 • Používání přejatých slov, míra jejich vhodnosti

Metody

Výklad, procvičování jednotlivých jevů formou cvičení, odpovědi na konkrétní dotazy.
Lektor

PhDr. Ivana Svobodová

lingvistka

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

nebo

ONLINE seminář

živé vysílání

Datum kurzu: 7. června 2024

Čas kurzu: 9-15 hod.

Kód kurzu: P064B

Kategorie kurzu: Rozvoj osobnosti

Poptat jako firemní kurz

2 900 Kč (s DPH 3 509 Kč)

Cyklus Obchodní korespondence z pohledu současné češtiny - 2denní za zvýhodněnou cenu:

Datum: 6. - 7. června 2024

Čas: 9-15 hod.

Kód: P064

Kategorie: Rozvoj osobnosti

4 100 Kč (s DPH 4 961 Kč)

Můžete se přihlásit na celý cyklus nebo jednotlivé moduly.