Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

OBCHODNÍ KORESPONDENCE z pohledu současné češtiny - interpunkce, větná stavba, výběr slov a slovních spojení

ZÁLUDNOSTI STYLISTIKY

ZÁLUDNOSTI STYLISTIKY

cíl

Seznámit se s častými stylistickými nedostatky.

obsah

Syntaktické jevy
  • Shoda přísudku s podmětem, zejména psaní i – y v příčestí minulém
  • Interpunkční čárka: podrobný výklad o kladení čárky v jednoduché větě a v souvětí
  • Ostatní interpunkční znaménka, zejména uvozovky a jejich umístění
  • Slovesné a jmenné vazby: chybné užití vazeb u vybraných slov, konkurence předložek na a v
  • Chyby ve větné stavbě: nevhodný slovosled, jmenné konstrukce, dlouhá souvětí

 

Výběr slov a slovních spojení
  • Slova spisovná a nespisovná: lze nespisovné výrazy používat v obchodní korespondenci?
  • Synonyma v obchodní korespondenci
  • Záludnosti v užívání zájmen
  • Nadbytečné užívání některých nevlastních předložek (např. v rámci)
  • Používání přejatých slov, míra jejich vhodnosti

metody

Výklad, procvičování jednotlivých jevů formou cvičení, odpovědi na konkrétní dotazy.
Lektor

PhDr. Ivana Svobodová

lingvistka

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

nebo

ONLINE seminář

živé vysílání

Datum kurzu: 2. června 2023

Čas kurzu: 9-15 hod.

Kód kurzu: P067B

Kategorie kurzu: Rozvoj osobnosti

Poptat jako firemní kurz