Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

OBCHODNÍ KORESPONDENCE z pohledu současné češtiny
- úprava dopisů a e-mailů, pravopis, tvarosloví

PRAVOPIS - PŘEHLED ZMĚN

PRAVOPIS - PŘEHLED ZMĚN

Pro

Určeno pro všechny, kteří se chtějí zdokonalit v obchodní korespondenci a nechtějí se dopouštět formálních a jazykových chyb.

Cíl

Osvojit si základní zásady pro vyhotovování úředních písemností na základě normy ČSN 01 6910. Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory, zdokonalit se v českém pravopisu, tvarosloví a seznámit se s častými stylistickými nedostatky.

Obsah

ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory
  • Přehled změn, které přinesla novela z r. 2014
  • Klasická a e-mailová korespondence: rozdíly a shody

 

Formální jevy
  • Uspořádání dopisu, jeho jednotlivé části
  • Psaní adres, data, časových údajů, peněžních částek, výčtů
  • Oslovení, pozdravné formulace
Pravopisné jevy
  • Psaní zkratek a značek
  • Psaní čísel a číselných výrazů
  • Pomlčka a spojovník
  • Psaní dohromady a zvlášť
  • Psaní i – y v některých slovech a tvarech
  • Psaní velkých písmen
  • Psaní přejatých slov
Tvaroslovné jevy
  • Tvary obecných podstatných jmen, ve kterých se často chybuje
  • Skloňování osobních jmen, zejména tvary 3. a 5. pádu
  • Tvary číslovek a zájmen, ve kterých se často chybuje
  • Slovesné tvary, ve kterých se často chybuje

Metody

Výklad, procvičování jednotlivých jevů formou cvičení, odpovědi na konkrétní dotazy.
Lektor

PhDr. Ivana Svobodová

lingvistka

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

nebo

ONLINE seminář

živé vysílání

Datum kurzu: 6. června 2024

Čas kurzu: 9-15 hod.

Kód kurzu: P064A

Kategorie kurzu: Rozvoj osobnosti

Poptat jako firemní kurz

2 900 Kč (s DPH 3 509 Kč)

Další kurzy lektora:

Obchodní korespondence z pohledu současné češtiny - 2denní

Lektor:  PhDr. Ivana Svobodová

Datum:  6. - 7. června 2024, 9-15 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P064

Cena: 4 100 Kč  (s DPH 4 961 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Obchodní korespondence z pohledu současné češtiny - interpunkce, větná stavba, výběr slov a slovních spojení

Lektor:  PhDr. Ivana Svobodová

Datum:  7. června 2024, 9-15 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P064B

Cena: 2 900 Kč  (s DPH 3 509 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online