Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

OBCHODNÍ, ÚŘEDNÍ A FIREMNÍ KORESPONDENCE

obsah

  • Norma ČSN 01 6910 pro úpravu písemností v aktuálním znění a změny ve srovnání s předchozí verzí
  • Typy písemností a jejich součásti
  • Rozdíly ve formě úřední a obchodní korespondence
  • Úprava obchodních a úředních dopisů
  • Specifikum firemní korespondence
  • Nadepisování obálek a psaní poštovních adres
  • Správné psaní zkratek, akademických a vědeckých titulů, značek, čárek, závorek, uvozovek apod. v různých typech písemností
  • Klasický dopis a elektronická komunikace
  • Nejčastější jazykové a písařské chyby v oficiální korespondenci

metody

Výklad, opravy defektních textů, tvorba vlastních textů a jejich korigování, diskuze.
Lektor

doc. PhDr. Eva Hájková, CSc.

Univerzita Karlova v Praze

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

Datum kurzu: 8. března 2019

Čas kurzu: 9-14 hod.

Kód kurzu: P064

Kategorie kurzu: