Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

OBSLUHA MZDY A PLATU
- průměrný výdělek, srážky ze mzdy, zúčtování a výplata mzdy

SRÁŽKY ZE MZDY

SRÁŽKY ZE MZDY

obsah

 • Postup při výpočtu průměrného výdělku, hrubá mzda (co je mzdou či platem), odpracovaná doba, rozhodné období
 • Postup při sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas a dopad do průměrného výdělku
 • Započítávání složek mzdy poskytovaných za delší období do PV a krácení za neodpracovanou dobu
 • Pravděpodobný výdělek
 • Průměrný výdělek (PV) čistý a hrubý, hodinový a měsíční (daňový bonus, slevy na dani, přeplatek na dani aj.), průměrný výdělek při změně týdenní pracovní doby a průměrný výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

 

 • Průměrný výdělek a minimální mzda
 • Zvláštnosti průměrného výdělku u zaměstnanců ve státní službě
 • Kontroly Úřadu práce na výpočet PV
 • Použití PV pro účely mezd a platů, vč. placení přesčasů a svátků, náhrady mzdy při překážkách v práci a za dovolenou, náhrady škody a odstupného
 • Poskytování náhrady mzdy zaměstnanci po dobu prvních dvou týdnů dočasné pracovní neschopnosti – výpočet redukovaného průměrného výdělku, ev. zrušení tzv. karenční doby, možnosti nadstandardního zvýšení náhrady mzdy, daňové souvislosti, zvláštní postup u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, přechod do nemocenského
 • Srážky ze mzdy podle zákoníku práce a postup podle občanského soudního řádu, z jakých příjmů se sráží, judikatura Nejvyššího soudu o srážkách z odstupného, srážky pro zaměstnavatele, nezabavitelné částky a výpočet srážek, srážky z dávek nemocenského pojištění
 • Exekuce, více plátců mzdy, souběh exekucí
 • Dohody o srážkách ze mzdy podle občanského zákoníku (novela od roku 2017)
 • Započtení pohledávky zaměstnavatele vůči mzdě zaměstnance (novela OZ od roku 2017)
 • Srážky při oddlužení (tzv. osobním bankrotu), výkladové problémy a rozpory
 • Povinnost součinnosti vůči soudním exekutorům a insolvenčním správcům
 • Zúčtování mzdy podle evidence odpracované doby
 • Splatnost a výplata mzdy (platu), možnosti bezhotovostní výplaty, prodlení zaměstnavatele a jeho důsledky – úroky z prodlení
 • Některé další souvislosti s občanským zákoníkem – zákaz použití některých ustanovení ve vztahu ke mzdě a platu
Lektor

JUDr. Bořivoj Šubrt

předseda AKV - Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

Datum kurzu: 21. května 2019

Čas kurzu: 9-17 hod.

Kód kurzu: P151

Kategorie kurzu: Mzdové účetnictví

2 900 Kč (s DPH 3 509 Kč) , oběd

Další kurzy lektora:

Zákoník práce a související zákony, některé jejich změny

Lektor:  JUDr. Bořivoj Šubrt

Datum:  5. dubna 2019, 9-15 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P114C

Cena: 1 900 Kč  (s DPH 2 299 Kč)

Pracovní právo v praxi - komplexní výklad dle zákoníku práce - 2denní

Lektor:  JUDr. Bořivoj Šubrt

Datum:  29. - 30. dubna 2019, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P113

Cena: 5 700 Kč  (s DPH 6 897 Kč)

Pracovní doba a její mzdové souvislosti

Lektor:  JUDr. Bořivoj Šubrt

Datum:  20. května 2019, 9-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P128

Cena: 2 900 Kč  (s DPH 3 509 Kč)