Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ a nové nařízení GDPR

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

pro

Určeno pro všechny, kteří přichází do kontaktu s osobními údaji, zejména personalisty, manažery, marketingové specialisty a další.

obsah

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů a jeho působnost, včetně postavení v právním řádu České republiky
  • Věcná působnost právní úpravy
  • Místní působnost právní úpravy
  • Osobní působnost právní úpravy
Základní pojmosloví ochrany osobních údajů (ve světle rozhodovací praxe vysokých soudů, mezinárodních soudních institucí a doporučení evropských orgánů), jeho provedení v aplikační praxi a související otázky:

 

  • Osobní údaj, citlivý údaj
  • Zpracování osobních údajů
  • Správce osobních údajů
  • Zpracovatel osobních údajů
  • Společní správci osobních údajů
  • Subjekt údajů
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů
  • Právo být zapomenut
  • Právo na přenositelnost údajů atd.
Základní práva a povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů, základní rámec zpracování osobních údajů, včetně příkladů z aplikační praxe
  • Stanovení účelu, způsobu a prostředků zpracování
  • Identifikace právního titulu ke zpracování osobních údajů
  • Povinnosti související s minimalizací zásahu do chráněných zájmů (doba uchování, rozsah zpracovávaných osobních údajů, přesnost údajů atp.)
  • Informační povinnost vůči subjektům údajů
  • Zabezpečení zpracovávaných osobních údajů a související dokumentace, včetně předběžného posouzení
  • Práva subjektu údajů vůči správci osobních údajů
  • Oznamovací povinnost a konzultační povinnost vůči Úřadu pro ochranu osobních údajů
  • Povinnost oznámit bezpečnostní incident Úřadu pro ochranu osobních údajů
Vztah správce a zpracovatele osobních údajů
  • Správce a zpracovatel osobních údajů
  • Společní správci osobních údajů
  • Smluvní úprava poměrů správce a zpracovatele osobních údajů
  • Odpovědnost správce a zpracovatele osobních údajů
Úřad pro ochranu osobních údajů a jeho působnost
  • Struktura Úřadu pro ochranu osobních údajů
  • Působnost Úřadu pro ochranu osobních údajů
  • Procesní aspekty ochrany osobních údajů
Základní otázky předávání osobních údajů do třetích zemí
  • Pojem třetí země
  • Způsoby a garance pro předávání osobních údajů do třetích zemí
Lektor

JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.

advokát, tajemník a odborný asistent na katedře pracovního práva Univerzity Karlovy, je garantem několika předmětů vč. Ochrany osobních údajů, 2010 – 2012 ředitelem odboru právní podpory a schengenské spolupráce Úřadu pro ochranu osobních údajů

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

Datum kurzu: 31. května 2019

Čas kurzu: 9-14:30 hod.

Kód kurzu: P125B

Kategorie kurzu: Pracovní právo

Další kurzy lektora:

Ochrana osobních údajů podle obecného nařízení GDPR - poznatky z aplikační praxe

Lektor:  JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.

Datum:  22. listopadu 2019, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P100

Cena: 2 700 Kč  (s DPH 3 267 Kč)