Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ podle obecného nařízení GDPR
- poznatky z aplikační praxe

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

pro

Určeno pro všechny, kteří přichází do kontaktu s osobními údaji, zejména personalisty, manažery, marketingové specialisty a další.

obsah

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů a jeho působnost, včetně postavení v právním řádu České republiky
 • Věcná působnost právní úpravy
 • Místní působnost právní úpravy
 • Osobní působnost právní úpravy
Základní pojmosloví ochrany osobních údajů (ve světle rozhodovací praxe vysokých soudů, mezinárodních soudních institucí a doporučení evropských orgánů), jeho provedení v aplikační praxi a související otázky:

 

 • Osobní údaj, citlivý údaj
 • Zpracování osobních údajů
 • Správce osobních údajů
 • Zpracovatel osobních údajů
 • Společní správci osobních údajů
 • Subjekt údajů
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů
 • Právo být zapomenut
 • Právo na přenositelnost údajů atd.
Základní práva a povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů, základní rámec zpracování osobních údajů, včetně příkladů z aplikační praxe
 • Stanovení účelu, způsobu a prostředků zpracování
 • Identifikace právního titulu ke zpracování osobních údajů
 • Povinnosti související s minimalizací zásahu do chráněných zájmů (doba uchování, rozsah zpracovávaných osobních údajů, přesnost údajů atp.)
 • Informační povinnost vůči subjektům údajů
 • Zabezpečení zpracovávaných osobních údajů a související dokumentace, včetně předběžného posouzení
 • Práva subjektu údajů vůči správci osobních údajů
 • Povinnost oznámit bezpečnostní incident Úřadu pro ochranu osobních údajů
Pověřenec pro ochranu osobních údajů (postavení, práva a povinnosti) Vztah správce a zpracovatele osobních údajů
 • Správce a zpracovatel osobních údajů
 • Společní správci osobních údajů
 • Smluvní úprava poměrů správce a zpracovatele osobních údajů
 • Odpovědnost správce a zpracovatele osobních údajů
Úřad pro ochranu osobních údajů a jeho působnost
 • Působnost Úřadu pro ochranu osobních údajů
 • Procesní aspekty ochrany osobních údajů
Základní otázky předávání osobních údajů do třetích zemí
 • Pojem třetí země
 • Způsoby a garance pro předávání osobních údajů do třetích zemí
Lektor

JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.

advokát, tajemník a odborný asistent na katedře pracovního práva Univerzity Karlovy, je garantem několika předmětů vč. Ochrany osobních údajů, 2010 – 2012 ředitelem odboru právní podpory a schengenské spolupráce Úřadu pro ochranu osobních údajů

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

Datum kurzu: 22. listopadu 2019

Čas kurzu: 9-14:30 hod.

Kód kurzu: P100

Kategorie kurzu: Pracovní právo

Poptat jako firemní kurz