Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCŮ VŮČI ZAMĚSTNAVATELI ,
- pracovní kázeň, odpovědnost za škodu
a monitoring zaměstnanců podle zákoníku práce

LOAJALITA ZAMĚSTNANCŮ

LOAJALITA ZAMĚSTNANCŮ

 

(tzv. pracovní kázeň, pracovní řád, odpovědnost zaměstnance za škodu)

 

 • Vymezení „pracovní kázně“ – základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců, zvláštní povinnosti zaměstnanců státu a územních samosprávných celků
 • Možnosti stanovení povinností zaměstnanců v podniku a ochrana jeho oprávněných zájmů, včetně důvěrnosti některých údajů, ochrana obchodního tajemství
 • Omezení jiné výdělečné činnosti
 • Možnosti sjednání konkurenční doložky pro dobu po skončení zaměstnání
 • Neomluvená absence, požívání alkoholu a jiných návykových látek, kouření na pracovišti, krádeže a podvody

 

 • Co je zvlášť hrubé, závažné, méně závažné porušení povinností („pracovní kázně“) – soudní judikatura, rozdíl oproti neuspokojivým pracovním výsledkům
 • Sankce za porušení povinností (rozvázání pracovního poměru, možnosti mzdového postihu – judikatura soudů aj.), zákaz pokut a kaucí v pracovněprávních vztazích
 • Možnosti postihu zaměstnance za porušení povinností v době prvních dvou týdnů pracovní neschopnosti, výpovědní důvod, kontroly nemocných zaměstnanců ze strany zaměstnavatelů
 • Pracovní řád, jeho význam, závaznost, postup při vydávání, působnost odborů, obsah
 • Odpovědnost zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli, vč. odpovědnosti za neodvrácení škody, za ztrátu svěřených předmětů, za schodek (dohody o odpovědnosti)
 • Rozsah náhrady škody, postup při jejím uplatňování a vymáhání, promlčení
 • Zneužívání podnikových komunikačních prostředků, včetně internetu a možný postup zaměstnavatelů, právo zaměstnanců na ochranu soukromí, kamerové systémy
 • Zákon o inspekci práce – vymezení skutkových podstat správních deliktů na úseku ochrany majetkových zájmů zaměstnavatele a soukromí zaměstnanců
Lektor

JUDr. Bořivoj Šubrt

předseda AKV - Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

nebo

ONLINE seminář

živé vysílání

Datum kurzu: 12. května 2023

Čas kurzu: 9-15 hod.

Kód kurzu: P142

Kategorie kurzu: Pracovní právo

Poptat jako firemní kurz

3 200 Kč (s DPH 3 872 Kč)

Další kurzy lektora:

Srážky ze mzdy

Lektor:  JUDr. Bořivoj Šubrt

Datum:  13. ledna 2023, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P157A

Cena: 2 300 Kč  (s DPH 2 783 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Zákoník práce a související zákony

Lektor:  JUDr. Bořivoj Šubrt

Datum:  27. ledna 2023, 9-15 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P129A

Cena: 1 900 Kč  (s DPH 2 299 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Zákoník práce pro liniový management, mistry a další vedoucí pracovníky

Lektor:  JUDr. Bořivoj Šubrt

Datum:  8. února 2023, 9-15 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P130

Cena: 2 900 Kč  (s DPH 3 509 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online