Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

ODŠKODŇOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ
A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ

NOVELA
null

pro

Určeno pro firmy i podnikající fyzické osoby, které zaměstnávají zaměstnance a potýkají se s problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále určeno pro HR pracovníky, personalisty, mzdové účetní, osoby pověřené agendou vyšetřování pracovních úrazů, zástupce pro BOZP a odborové funkcionáře.

cíl

Seznámení se s právní úpravou pracovního či obdobného poměru a jejich faktickými dopady – zejména se zaměřením na agendu pracovních úrazů, nemocí z povolání a jejich odškodňování.

 

Cílem školení je rovněž seznámení účastníků s aktuální rozhodovací praxí soudů v otázkách náhrady škody a zaměření na aspekty návazností a souvislostí agendy odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání na postihy zaměstnavatelů za porušování předpisů k zajištění BOZP, včetně správního trestání pokutami od orgánů inspekce práce a trestněprávní odpovědnosti fyzických i právnických osob.

obsah

  • Legislativní úprava
  • Zákoník práce a jak jej vnímat ve vztahu k pracovním úrazům a nemocem z povolání
  • Nový občanský zákoník, novelizovaný zákoník práce, jejich vztahy, první zkušenosti s jejich souběžným uplatňováním i v oblasti odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání
  • Jednotlivé nároky na odškodňování, zejména náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění
  • Vznik pracovního úrazu, evidence úrazu, sepsání záznamu o úrazu, ohlášení pracovního úrazu
  • Náhrady náležející pozůstalým po zaměstnancích zemřelých v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání
  • Zajišťování BOZP ze strany zaměstnavatelů a pracovní úrazy
  • Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
  • Aktuální judikatura Nejvyššího soudu na úseku odškodňování, případy ze soudní praxe
  • Doporučení a tipy z praxe
Lektor

Mgr. Martin Zástěra

advokát, lektor seminářů z oblasti pracovního práva, občanského práva, obchodního práva a práva nemovitostí

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

Datum kurzu: 20. května 2020

Čas kurzu: 9-14 hod.

Kód kurzu: P143

Kategorie kurzu: Pracovní právo

Poptat jako firemní kurz

2 300 Kč (s DPH 2 783 Kč)