Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

ODŠKODŇOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ
v příkladech

NOVINKA
null

pro

Určeno pro mzdové účetní, personalisty, zaměstnance zabývající se bezpečností práce a vedoucí zaměstnance.

cíl

Na semináři se účastníci seznámí s povinnostmi zaměstnavatelů v oblasti zajištění a dodržování zásad při předcházení pracovních úrazů a nemocí z povolání a dále s případným řešením pracovních úrazů a nemocí z povolání a jejich odškodňováním. Součástí budou podrobné materiály obsahující celou řadu závazných vzorů, tiskopisů, příkladů a doporučených vnitřních firemních předpisů a zásady při jejich sestavování.

obsah

 • Výčet právních předpisů upravujících problematiku zdravotní způsobilosti zaměstnanců k výkonu práce, pracovních úrazů a nemocí z povolání v roce 2022
 • Pojem pracovní úraz a nemoc z povolání podle zákoníku práce a dalších prováděcích předpisů – rozbor
  • Zaměstnanec a jeho zdravotní způsobilost – podle zákona o pracovnělékařských službách a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu
  • Povinnosti zaměstnavatele předcházet pracovním úrazům podle zákoníku práce v roce 2022 – §§ 103 – 108 – rozbor, zdůraznění nejdůležitějších bodů
  • Obecná odpovědnost zaměstnavatele za pracovní úraz
  • Prováděcí předpisy – vyhláška 125/1993 o povinném úrazovém pojištění, nařízení vlády 170/2014 s účinností od 1. 1. 2015
  • Kniha úrazů – evidence pracovních úrazů
  • Nařízení vlády 277/2015 o náhradě za bolest
  • Úrazové pojištění u dohod o provedení práce a pracovní činnosti
  • Úrazové pojištění statutárů
  • Srážky ze mzdy z úrazového příplatku
 • Nároky zaměstnanců při újmě na zdraví při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání
  • Praktické provádění poskytování náhrad za újmu na zdraví při pracovním úrazu a nemoci z povolání
  • Stanovení průměrného výdělku pro výpočet náhrad za újmu na zdraví 
  • Náhrady při úmrtí zaměstnance pozůstalým
  • Vnitřní firemní předpisy o postupech při pracovních úrazech a nemocech z povolání
  • Tiskopisy, zasílání oznámení o pracovních úrazech a nemocech z povolání na pojišťovny Kooperativa a Česká pojišťovna
  • Plnění jednotlivých náhrad za újmu na zdraví – praktické příklady výpočtů, krácení odškodnění, poznatky z praxe
 • Zákoník práce a výpověď pro invaliditu z důvodů pracovního úrazu a nemocí z povolání 
  • Povinnost zaměstnavatele ve smyslu § 41 zákoníku práce přeřadit zaměstnance na jinou práci 
  • Přechod zaměstnance z dlouhodobé pracovní neschopnosti do invalidity, nebo snížené způsobilosti k výkonu práce pro nemoc, pracovní úraz či zjištěnou nemoc z povolání 
  • Zákoník práce a výpověď z pracovního poměru s následným nárokem na odstupné a to podle § 52 odst. d) 
  • Posudek o pozbytí zdravotní způsobilosti 
  • Dopady odstupného na další právní předpisy, daňové předpisy, exekuce – souběh příjmů 
  • Judikatura – odstupné a nezabavitelná částka
 • Agenturní zaměstnávání v roce 2022, zákoník práce a zákon o zaměstnanosti
  • Základní povinnosti zaměstnavatelů při agenturním zaměstnávání
  • Smlouva mezi agenturou práce a uživatelem – obsah smlouvy 
  • Sankce za neplnění povinností ze strany agentury práce, ale i uživatele, výše pokut 
  • Pracovní úraz agenturního zaměstnance u uživatele a jeho řešení
  • Praktické poznatky z agenturního zaměstnávání 
  • Agenturní zaměstnanec, jako občan EU nebo cizinec 
  • Pojem zastřené zaměstnání a možné sankce
 • Základní informace v oblasti povinností zaměstnavatelů při zajištění pracovnělékařských služeb pro rok 2022
  • Smluvní zajištění pracovnělékařské služby formou subdodávek
  • § 42a – výpisy z dokumentace, termíny, „Potvrzení o nezměněném zdravotním stavu“ 
  • Kdo nemusí mít svého smluvního poskytovatele pracovnělékařské služby 
  • Agenturní zaměstnanec a jeho zdravotní způsobilost 
  • Vstupní pracovnělékařská prohlídka – § 32 zákoníku práce, kdo proplácí vstupní prohlídku 
  • Další pracovnělékařské prohlídky 
  • Názorné ukázky doporučených vzorů a tiskopisů
Lektor

Zdeněk Křížek

specialista v personální a mzdové oblasti

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

nebo

ONLINE seminář

živé vysílání

Datum kurzu: 20. května 2022

Čas kurzu: 9-14 hod.

Kód kurzu: P153

Kategorie kurzu: Pracovní právo

Poptat jako firemní kurz

2 400 Kč (s DPH 2 904 Kč)