Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ
hmotného a nehmotného majetku

REZERVY NA OPRAVY

REZERVY NA OPRAVY

pro

Určeno pro pracovníky ekonomických i technických úseků.

 

Seminář bude veden ve znění právních předpisů platných pro rok 2022.Seminář je postaven na maximálním množství konkrétních případů a jejich variant s rozšířeným prostorem pro problematiku různých zásahů na nemovitostech.

obsah

 • Právní předpisy, pomůcky a další zdroje k čerpání informací
 • Definice opravy hmotného a nehmotného majetku
 • Opravy na majetku vlastním, opravy na majetku pronajatém
 • Tvorba a čerpání rezervy na opravy hmotného majetku
 • Technické zhodnocení – definice ve smyslu účetních i daňových předpisů

 

 • Technické zhodnocení, které lze zahrnout do nákladů ve smyslu účetních předpisů, technické zhodnocení, které lze zahrnout do daňových nákladů podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. zb) ZDP
 • Technické zhodnocení provedené nájemcem nad rámec nájemného, odpisování technického zhodnoceníprovedeného nájemcem
 • Technické zhodnocení provedené jinou osobou než nájemcem nebo uživatelem
 • Nájemné hrazené formou oprav či technického zhodnocení provedeného nájemcem nebo jinou osobou než nájemcem nebo uživatelem
 • Odkoupení majetku, na kterém nájemce provedl technické zhodnocení
 • Opravy a technické zhodnocení provedené na nehmotném majetku
 • Nástavby, přístavby, stavební úpravy
 • Rekonstrukce, modernizace
 • Nedílná součást budov a staveb, samostatná movitá věc
 • Judikatura Nejvyššího správního soudu

 

Mimořádná pozornost bude věnována posledním legislativním změnám a jejich důsledkům v souvislosti s daným tématickým zaměřením

 

 • Zvýšení hodnotové hranice pro hmotný majetek a jeho technické zhodnocení
 • Znovuzavedení mimořádných odpisů majetku, technické zhodnocení provedené na majetku, který je odpisován formou mimořádných odpisů
 • Zkrácený finanční leasing
 • Zrušení daňové kategorie nehmotného majetku a jeho důsledky
Lektor

Ing. Ilona Součková

specialistka na daň z příjmů právnických osob

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

Datum kurzu: 19. září 2022

Čas kurzu: 9-13 hod.

Kód kurzu: P176

Kategorie kurzu: Finanční účetnictví

Poptat jako firemní kurz

2 300 Kč (s DPH 2 783 Kč)

Další kurzy lektora:

Hmotný a nehmotný majetek z hlediska účetních a daňových předpisů - komplikované problémy v příkladech

Lektor:  Ing. Ilona Součková

Datum:  11. října 2022, 9-13 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P177

Cena: 2 700 Kč  (s DPH 3 267 Kč)