Košík je prázdný.

Kongress Pracovní právo a personalistika 2024

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD v roce 2023

PŘERUŠENÍ PRACOVNÍCH CEST

PŘERUŠENÍ PRACOVNÍCH CEST

 

Podle zákona č. 262/2006 Sb., včetně problémů souvisejících, např. závodní stravování, silniční daň atd., v návaznosti na zákon o daních z příjmů, nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a další související právní předpisy.

pro

Určeno pro všechny, kteří se předmětnou problematikou zabývají, a to nejen pro ty, kterých se poskytování cestovních náhrad přímo týká, jako např. podnikatele, společníky, jednatele apod., nýbrž i pro ty, kteří s touto problematikou pracují, jako např. účetní, auditory, právníky, různé poradce, asistenty apod.

 

Výklady a vysvětlení jsou velmi podrobné a opřené o praktické problémy předkládané samotnými subjekty z jejich každodenní praxe. V průběhu semináře budou, mimo jiného, zdůrazněny nejčastěji se vyskytující chyby a omyly při poskytování náhrad cestovních výdajů, zejména při jejich výpočtech.

obsah

V průběhu výkladu budou vysvětleny všechny důležité praktické změny a problémy vyplývající jednak z platné právní úpravy a jednak z praxe podniků a organizací.
 • Zásady a principy pro poskytování náhrad cestovních výdajů
 • Rozdílné poskytování cestovních náhrad pro zaměstnance v podnikatelské sféře a pro zaměstnance ve státní správě
 • Významné pracovněprávní souvislosti při poskytování cestovních náhrad
 • Taxativně stanovené právní úkony, při kterých se cestovní náhrady poskytují
 • Výklad problematiky sjednávání místa výkonu práce a pravidelného pracoviště do pracovních smluv zaměstnanců
 • Jednotlivé druhy cestovních náhrad
 • Problematika poskytování a krácení tuzemského i zahraničního stravného
 • Nejčastější problémy spojené s vyúčtováním tuzemských i zahraničních pracovních cest (zaokrouhlování, kurzové přepočty atd.)
 • Paušalizace cestovních náhrad
 • Poskytování náhrad cestovních výdajů u dalších skupin osob, tj. podnikatelů (osob samostatně výdělečně činných), společníků a jednatelů společností s ručením omezeným, členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob a osob v mimo pracovněprávních vztazích – zdůraznění odchylek ve srovnání se zaměstnanci
 • Právní úprava závodního stravování
 • Diskuze – otázky a odpovědi
   
Lektor

JUDr. Marie Salačová

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

Datum kurzu: 14. února 2023

Čas kurzu: 9-13 hod.

Kód kurzu: P170A

Kategorie kurzu: Mzdové účetnictví

Poptat jako firemní kurz