Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

PRÁCE Z DOMOVA, PRÁCE NA ZAVOLANOU, SDÍLENÁ PRACOVNÍ MÍSTA
- z pracovněprávního a mzdového pohledu

HOME OFFICE

HOME OFFICE

pro

Určeno pro personalisty, mzdové účetní, podnikové právníky, vedoucí pracovníky, odborové funkcionáře a další zájemce zabývající se problematikou pracovněprávních vztahů.

 

PRACOVNĚPRÁVNÍ POHLED – JUDr. Dominik BRŮHA, Ph.D. (9.00 – 12.30 hod.)

cíl

Prakticky zaměřený seminář s cílem seznámit účastníky s aktuální právní úpravou, judikaturou a nejčastějšími problémy při jejím uplatňování.

obsah

 • Práce z domova a limity pro využití v praxi – různé formy home office (permanentní, hybridní home office, plnohodnotný, řízený home office atd.), výhody a nevýhody

 

 • Náklady a odpovědnost při práci z domova, organizace práce na dálku
 • Rozvrhování pracovní doby a způsoby evidence
 • Nastavení pracovněprávní dokumentace – vzory dohod o home office, různé varianty
 • Překážky v práci a jejich specifika při práci z domova
 • Cestovní náhrady a podmínky jejich poskytování
 • Stravenky a podmínky jejich poskytování při práci z domova
 • Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců na úseku BOZP, pracovní úrazy, kontroly
 • Home office ze zahraničí a úskalí s tím spojená
 • Flexibilní formy zaměstnávání – dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, agenturní zaměstnávání, pracovní poměry na dobu určitou, kratší úvazky, pružná pracovní doba a jejich limity
 • Institut sdíleného pracovního místa – způsoby sjednání, vzor dohody, dopad do rozvrhování a evidence pracovní doby zaměstnanců, vliv na překážky v práci, odpovědnost za škodu atd.
 • Příklady a poučení z judikatury
 • Aktuality ke dni konání semináře
 • Řešení modelových situací navržených účastníky semináře

 

MZDOVÉ SOUVISLOSTI – Vladislava Dvořáková, DiS. (13.30 – 16.00 hod.)

cíl

Praktické příklady s cílem poukázat na specifické situace, které vznikají v rámci dohod práce z domova – zaměstnanec versus zaměstnavatel. Zodpovězení otázek, na jaké nároky má dle zákoníku práce zaměstnanec dosáhnout při práci z domova a zda je nutné evidovat práci z domova pro další mzdové nároky zaměstnance?

 

 • Práce z domova a zúčtování překážek v práci v rámci rozsahu práce z domova – příklady
 • Cestovní náhrady a problematika práce z domova
 • Dovolená a kratší stanovená týdenní pracovní doba – nárok na dovolenou, změna týdenní pracovní doby v průběhu kal. roku – příklady
 • Kratší úvazky od roku 2023 a pojistné na sociální zabezpečení – podmínky uplatnění slevy na pojistném od roku 2023 a konkrétní podmínky, které je nutné splnit pro uplatnění slevy ze strany zaměstnavatele, v jaké situaci je možné na slevu u pojistného na sociální zabezpečení dosáhnout, podmínky ohlašování takového pracovního poměru na OSSZ aj. zajímavosti z dané oblasti
 • Práce z domova a nárok na stravenku nebo „stravenkový“ paušál – podmínky dle zákona o dani z příjmů, rozdíly v poskytování stravenky a stravenkového paušálu při práci z domova
 • Práce z domova vykonávaná mimo území České republiky na základě dohody se zaměstnavatelem a bez vědomí zaměstnavatele, rizika a podmínky s tím spojené – dopady do zúčtování mzdy
 • Daň ze závislé činnosti a výkon práce mimo území České republiky – odvod daně v zemi výkonu práce
 • Práce z domova – mzdové nároky zaměstnance, náhrady poskytované zaměstnanci za náklady, které se vztahují k práci z domova – paušalizace, prokazování
 • Sdílené pracovní místo – zúčtování mzdy na sdíleném pracovním místě ve vztahu k plánu směn, který je závislý na dohodě zaměstnanců na sdíleném pracovním místě, upozornění na problematiku nákladů ve vztahu ke sdílenému pracovnímu místu a případné překročení nákladů na jedno sdílené pracovní místo
 • Diskuze

metody

Výklad, praktická cvičení, příklady z praxe.

poznámka


Vstupenky na seminář jsou přenosné. Každého modulu se může zúčastnit jiný pracovník z Vaší společnosti.
Lektor

JUDr. Dominik Brůha, Ph.D.

advokát se specializací na pracovní právo, zprostředkovatel pracovněprávních sporů, člen Kolegia expertů AKV Praha

Vladislava Dvořáková, DiS.

HR specialistka, mzdová a personální auditorka, zkušená lektorka v daných oblastech s dlouholetou praxí

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

nebo

ONLINE seminář

živé vysílání

Datum kurzu: 26. května 2023

Čas kurzu: 9-16 hod.

Kód kurzu: P140

Kategorie kurzu: Pracovní právo

Poptat jako firemní kurz

Další kurzy lektora:

Částečné pracovní úvazky, flexibilní formy výkonu práce, slaďování soukromého a pracovního života

Lektor:  JUDr. Dominik Brůha, Ph.D.

Datum:  18. září 2023, 14-17 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P116

Cena: 2 300 Kč  (s DPH 2 783 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Pracovní doba a doba odpočinku

Lektor:  JUDr. Dominik Brůha, Ph.D.

Datum:  10. října 2023, 9-13 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P120

Cena: 2 700 Kč  (s DPH 3 267 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online

Vzory pracovněprávních dokumentů a jejich náležitosti

Lektor:  JUDr. Dominik Brůha, Ph.D.

Datum:  20. října 2023, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P110

Cena: 2 700 Kč  (s DPH 3 267 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online